Store amfetaminbeslag

Tall fra Tollvesenet viser en stor økning i smugling av amfetamin inn til Kristiansand i 2016. I 2015 ble det gjort beslag i 150 gram med amfetamin. I fjor var tallet oppe i over 17 kilo.