Stor vannkraftutbygging i Setesdal

Det er nå klart for den største vannkraftutbygginga på Sørlandet på mange år. Otra Kraft har vedtatt utbygging av Brokke Nord og Sør.

Juv i Bykle

Sarvsjuvet like ved Bykle sentrum. Her kommer det snart en dam. Utbygginga av Brokke Nord og Sør omfatter bygging av et nytt kraftverk, en ny dam og tre nye vanntuneller nord og sør for Brokke.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Otra Kraft DA investerer 900 millioner kroner i utbygginga, som blir det største vannkraftprosjektet på Sørlandet siden 1995.

Brokke Nord og Sør omfatter bygging av et nytt kraftverk, en ny dam og tre nye vanntunneler nord og sør for Brokke i Aust-Agder.

Prosjektet er stort i norsk målestokk. Rundt 19 kilometer vanntunneler og ni bekkeinntak skal sørge for at mer vann finner veien til turbinene i de eksisterende kraftverkene Brokke og Hekni.

Byggestart etter påske

Allerede første uka etter påske vil den første entreprenøren være på plass og anleggene skal være i drift våren/sommeren 2014.

– Vi ser fram til å sette spaden i jorda like over påske. Ikke siden vi bygget Hekni kraftverk på midten av 90-tallet er det vedtatt større vannkraftprosjekter på Sørlandet, sier daglig leder Reidar Ove Mork i Otra Kraft DA.

Både styret i Agder Energi, som er største eier i Otra Kraft, og den andre eieren, Skagerak Energi, har gitt klarsignal for utbyggingen.

Strøm til 9 000 eneboliger

Utbygginga vil øke kraftproduksjonen i Otravassdraget med 175 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til rundt 9 000 eneboliger.

Oteraaens Brugseierforening innehar konsesjonen på Brokke Nord og Sør, og Otra Kraft DA innehar konsesjonen på Skarg kraftverk og Dam Sarvsfossen.

I tillegg til 19 kilometer med vanntunneler, skal det bygges et nytt kraftverk på Skarg i østenden av Botsvatn. Dette kraftverket vil benytte en allerede eksisterende vanntunnel.

For å øke trykket og produksjonen i Skarg kraftverk bygges det en dam i Sarvsjuvet. Dammen, som blir 50 meter høy og 150 meter bred, vil heve vannstanden med 40 meter.

Brokke Nord og Skarg kraftverk skal bygges av Implenia, mens Brokke Sør skal bygges av Veidekke. Rainpower leverer den elektromekaniske utrustninga i kraftverket.