Stor undersøkelse: – Hvordan har du det ?

14 000 sørlendinger blir nå invitert til å være med på en stor folkehelseundersøkelse.

Kanskje er nettopp du en av de som snart får brev i postkassa med inngående spørsmål om din egen helse og trivsel. Fjorten tusen egder blir nå bedt om å delta i en pilotundersøkelse.

VIDEO: – Vi har det veldig greit, sier flere.

Det er første gang levekår, trivsel og helse kartlegges regionalt i en stor folkehelseundersøkelse.

Målet er å få bedre kunnskap om hvordan folk på Agder og i Vestfold har det.

Fylkeskommunene og Folkehelseinstituttet vil vite alt om din helse og trivsel.

Vi tok med undersøkelsen til Vennesla for å se hvordan det står til.

Se hva folk svarte i videoen øverst på siden.

Tar opp det meste

Undersøkelsen går inn på alt fra trivsel i nærmiljø til tilgjengelighet til offentlige bygg og offentlig transport, vurdering av egen helsetilstand, sosial kontakt, mengden av stillesitting, funksjonsnedsettelse, psykiske plager, tannhelse, støy i bomiljøet, fysisk aktivitet, kulturtilbud, matvaner og bruk av tobakk og alkohol.

Terje Damman (H)

Fylkesordfører Terje Dammen (H) i Vest-Agder har store forventninger til undersøkelsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Når vi knytter svarene til slike sosioøkonomiske forhold, vil dette kunne gi resultater med meget god pålitelighet, sier fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder.

Det skal være første gang at en folkehelseundersøkelse kobler informasjon gjennom svarene til personlige registerdata som inntekt, trygd, utdanning og opplysninger om husholdningen.

Håper mange deltar

Undersøkelsen er utformet slik at den skal gi bedre kunnskap om hva som virker inn på både fysisk og psykisk helse.

Resultatene skal deles med politikere og ansatte i kommune og fylkeskommune og kan dermed påvirke tiltak og utvikling som skal sikre god helse til alle innbyggere i fylket.

– Det er viktig med høy deltakelse, slik at vi får et riktig bilde av befolkningens helse og trivsel. Vi håper at så mange som mulig sier ja til å delta, sier Rune Johansen ved Folkehelseinstituttet.