Stor skogbrannfare

Brannvesenet på Sørlandet har innført driftsbegrensninger for skogsarbeid.

Årsaken er svært lite nedbør den siste tiden og meget stor skogbrannfare de fleste stedene på Agder. Det skriver brannvesenet i en pressemelding.

Det understrekes at begrensningen gjelder all aktivitet i skog og mark.

Begrensningene gjelder alt fra hogst til kantklipping langs veiene, vedlikehold av jernbane, kraft- og telelinjer og skyting på skytebane.

Driftsbegrensningen gjøres gjeldende umiddelbart og inntil driftsbegrensningen oppheves eller skjerpes.

Det er generelt forbud mot all form for bål og grilling som kan medføre brann mellom 15. april og 15. september.