Normal

Stor skepsis til vindmøllepark

Skepsisen mot vindmøller langs E18 mellom Grimstad og Lillesand blir større.

Vindmøller langs E6 i Sverige

Vindmøller på rekke og rad er under planlegging langs E18 på Omre i Aust-Agder. Men planene møter motstand. Dette bildet fra E6 i Sverige ligner på hvordan E18 Vindpark vil se ut.

Foto: Karl Hesstvedt

Tidligere har politikere og grunneiere i Lillesand vært kritiske til planene om den store vindmølleparken som planlegges langs E18 mellom Grimstad og Lillesand.

Beate Skretting Kristiansen (H)

Beate Skretting Kristiansen (H) mener E18 Vindpark ikke bør bygges.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Høyres Beate Skretting Kristiansen mener at arealene langs E18 er for verdifulle til å bygge vindmøller.

– Vi ser at disse arealene er i så verdifulle for Grimstads vekst og utvikling i årene framover, at vi finner det ikke forenlig med etableringa av en vindmøllepark i dette området, sier Skretting Kristiansen.

Redd for verdiforringelse

Det er selskapet Havgul som har planlagt 40 vindmøller i området langs E18. En tredel av møllene kommer i Grimstad.

De fleste som hadde innlegg i kommunestyresalen i Grimstad i går, pekte på at de aktuelle områdene har fått økt verdi etter at den nye E18 kom, og at områdene trengs til andre formål, som boliger og næring.

De 110 grunneierne har gått massivt imot utbygginga, fordi de er redde for at området vil miste sin store verdi. Dette ble også vektlagt i flere innlegg i kommunestyret.

Vil ha utredning

Til tross for stor skepsis til vindmølleparken, mente de fleste at stoppforslaget var for dramatisk. Arbeiderpartiets Per Svenningsen var en av dem.

– Vi synes det er for tidlig å dra i nødremsa allerede nå, sier Svenningsen.

Høyre fikk bare støtte fra deler av Frp, flertallet vil vite mer om hvilke følger vindparken kan få.

Hans Antonsen (V)

Ordfører Hans Antonsen (V) vil ha en utredning som forteller om konsekvensene av en vindparkutbygging.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Åtte stykker stemte for Høyres forslag om å stoppe planlegginga av vindmølleparken, mens 27 stemte for at konsekvensene av vindmølleparken skal utredes.

Venstreordfører Hans Antonsen mener det er høyst usikkert om det blir en vindmøllepark i området.

– Jeg er helt åpen for at det kan bli nei til E18 Vindpark, men det kan vi ikke vite noe om i dag. Vi trenger et bedre kunnskapsgrunnlag, sier Antonsen.