Hopp til innhold

Stor økning i beslag av amfetamin

Nye tall fra Tollvesenet viser en tydelig økning i smugling av amfetamin inn til Kristiansand i 2016.

Totalbeslag av amfetamin

Det ble gjort 19 amfetaminbeslag i Kristiansand i 2016. Bildet viser et beslag av amfetamin som ble gjort i havna i Kristiansand natt til 6. mai 2016.

Foto: Tollvesenet Region Sør

I en fersk beslagsstatistikk fra Tollvesenet kommer det frem at Kristiansand er høyt oppe på listene når det gjelder amfetaminbeslag.

Statistikken tar for seg ulike typer tollbeslag for de siste tre årene.

I 2015 ble det gjort beslag i 150 gram med amfetamin. I fjor var tallet oppe i over 17000 gram, altså over 17 kilo.

– Ingen trend

Kontorsjef i Tollregion Sør, Helge Breilid, vil ikke peke på noen spesielle faktorer som kan ha påvirket økningen.

Kontrollsjef Helge Breilid

Helge Breilid.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– At det er en økning fra i fjor er helt klart, men det er neppe noen spesiell trend eller forklaring bak økningen.

Han mener det avhenger mer av på hvilken måte stoffet blir ført inn til byen.

I fjor ble det gjort totalt 19 beslag, hvor tre dreier seg om det han selv karakteriserer som større beslag.

Totalt i Agder politidistrikt ble det i fjor beslaglagt 54 kilo amfetamin. Det er mer enn både i Rogaland og Oslo. Utenom Østfold, med sine grenseoverganger til Sverige, er det ingen andre politidistrikt det beslagslegges så mye amfetamin per innbygger som i Agder.

Fergeforbindelsen er sentral

I Norge er det flere byer med fergeforbindelser til utlandet. Breilid påpeker at Tollvesenet har et spesielt fokus mot kaia og overfarten mellom Kristiansand og Danmark.

– Vi gjør ofte beslag på fergekaia, sier han.

Toll ved havna i Kristiansand

Tollere ved havna i Kristiansand

Foto: NRK

Selv har han vært i Tollvesenet i 36 år. I hans tid har det alltid vært stort fokus på den innfartsåren.

– Kristiansand er nok ganske høyt oppe hvis vi ser på byer med fergeforbindelser, men det kan ikke sammenlignes med mengde og antall beslag på for eksempel svenskegrensa, sier Breilid.

I fjor ble 12355 objekter kontrollert. Det er en økning på i overkant av 1300 objekter fra 2015.

Kontroll- og beslagsstatisikk for Kristiansand

2016

2015

2014

1. Antall kontrollerte objekter

12355

11029

12234

2. Treffprosent

10.7

11.95

10.98

3. Alvorlige overtredelser (antall)

19

18

16

4. Cannabis (gram)*

4047

2678

12110

5. Heroin (gram)

0

175

0

6. Kokain (gram)

8

5

0

7. Amfetamin (gram)

17253

149

5199

8. Hallusinogener (stk)

62

0

10

9. Beroligende stoffer (stk)

598

21

581

10. Andre stimulerende stoffer (stk)

15

1200

0

11. Ecstasy (stk)

11

27

53

11b. Ecstacy (gram)

2

0

0

12. GBL (liter)

0

1

0

13. Andre psykoaktive substanser (stk)

0

0

0

14. Andre psykoaktive substanser (gram)

0

1631

7

15. Farmasøytiske preparater (antall beslag)**

24

15

62

16. Dopingmidler (stk)

40

455

943

16b. Dopingmidler (gram)

0

0

1

17. Brennevin, også over 60 % (liter)

1915

1102

1033

18. Øl og vin (liter)

17646

12799

11396

19. Sigaretter (stk)

177458

239354

217405

20. Røyketobakk (kilo)

81

90

71

21. Snus (kilo)

32

22

21

22. Kjøtt (kilo)

726

712

2123

23. Valuta (NOK)

152149

60950

113696

24. Valuta overtredelsesgebyr (NOK)

763011

1226255

1307406

25. Andre varer, annet (NOK)

3100801

8494355

884977

26. Våpen/voldsprodukter (antall)

6

13

12

27. Fauna/CITES (antall)

0

69

14

28. IPR Varer (stk)

9258

216

6522

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Erlend Hustad

Full kok etter rødt kort – Jerv-treneren slakter dommeren