Stor-Kristiansand kan bli en realitet

De sju kommunene i Kristiansand-regionen skal utrede sammenslåing. Samtidig frir Lillesands ordfører til Birkenes, og foreslår en rask sammenslåing av de to kommunene.

Ordførere i Vest-Agder

Lillesands ordfører Arne Thomassen, Vennesla-ordfører Torhild Bransdal, varaordfører Jørgen Kristiansen og ordfører Arvid Grundekjøn i Kristiansand samlet til møte i Knutepunkt Sørlandet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Man kan nå ane konturene av det nye kommunelandskapet på Sørlandet.

135.000 innbyggere

I dag har ordførerne i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand gått inn for å utrede en sammenslåing av alle kommunene. En slik storkommunen vil ha et innbyggertall på 135.000.

Alternativt skal de vurdere om noen av dem skal slå seg sammen.

– Kommunene forplikter seg til å ikke avtale sammenslåing med andre kommuner mens utredningene pågår, sier ordfører Åse Severinsen i Søgne.

Hun er også leder av regionsamarbeidet mellom kommunene.

Vil slå sammen Birkenes og Lillesand

Ordfører Arne Thomassen i Lillesand tok i dag på nytt til orde for at Birkenes og Lillesand kommune skal slås sammen så raskt som mulig. Han mener begge kommunene har mye å vinne på fusjon.

Arild Windsland og Arne Thomassen

Ordfører Arne Thomassen i Lillesand sier han gjerne vil slås seg sammen med Birkenes, der Arild Windsland er ordfører.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg fikk signaler under og etter formannskapsmøte i går at vi burde sette oss ned sammen med Birkenes fordi at det vil være en stor økonomisk gevinst. Det kan vi gjøre uten å stanse en videre prosess med en knutepunkt-kommune.

– Det er mange i Lillesand kommunestyre som er positive. Vi har allerede felles renovasjonsselskap og regnskapskontor., barnevernet skal vi slå sammen, så det går jo den veien, sier Thomassen.

Birkenes-ordføreren sier de ikke har noe imot å snakke om dette med Thomassen,

– Birkenes og Lillesand henger godt sammen, og vi har mange felles mål, sier ordfører Arild Windsland i Birkenes.

– Men vi må ha is i magen, sier han.

Thomassen mener det raskt kan gå mot en sammenslåing av de to kommunene.

– Ja, for det er det beste alternativet nå. Den store kommunene med hele Knutepunkt Sørlandet er noe lenger frem. Men en sammenslåing mellom Birkenes og Lillesand kan skje allerede inne 2018, sier Thomassen.

Grimstad og Arendal

Tidligere i dag ble det kjent at Grimstad-ordfører Hans Antonsen vurderer å fri til Arendal om en sammenslåing av de to bykommunene Arendal og Grimstad.

– Slik jeg ser det nå, kan det beste alternativet være å lage en ny kommune som minimum omfatter byene Arendal og Grimstad, kanskje også med flere av kommunene østover. Jeg er slett ikke sikker, men mener det er verdt å utrede, skriver Antonsen i en kronikk i dag.