Hopp til innhold

Stor internasjonal interesse for rettssak om utviste forskere

Forsvarerne til de to forskerne som ble utvist fra Universitetet i Agder, tror at internasjonale medier kommer til å følge rettssaken mellom staten og forskerne.

Forskere utvist

24. august starter rettssaken mellom staten og to utenlandske forskere ved Universitetet i Agder. Begge ble utvist fra landet i januar i år.

Foto: Arkiv / NRK

– Dette er en sak som er knyttet til Kina og forskning på missiler. Det i seg selv er interessant for media. Saken berører også grunnleggende samfunnsmessige forhold. Det går på den frie, akademiske forskningen som de fleste land oppfordrer til og deltar i, sier advokat Arild Humlen til NRK.

I januar ble to utenlandske forskere utvist fra Norge. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST), var de en trussel mot rikets sikkerhet.

Dermed fikk de ikke jobbe videre med sitt arbeid ved Universitetet i Agder.

Internasjonal oppsikt

Advokat Nils Anders Grønås

Advokat Nils Anders Grønås er den kinesiske statsborgerens forsvarer.

Foto: Tor Saltrøe / NRK
Aril Humlen.

Advokat Arild humlen Sier utvisningssaken berører samfunnsmessige forhold.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Den ene av de utviste er en professor med europeisk statsborgerskap. Den andre er en kinesisk statsborger. Han var stipendiat på tredje året ved Universitetet i Agder. Begge ble utvist fra landet i fem år.

Saken har fått stor plass i norske medier, men også utenlandske medier vist interesse.

– Kinesiske medier var på tråden og ville vite hva dette var. New York Times var også interessert. De ønsket å vite hva som lå til grunn for utvisningene, sier forsvarer Nils Anders Grønås.

PST og regjeringen mente forskerne utviklet styringssystemer til avanserte høyhastighetsraketter til fordel for Kina.

De to forskerne mener imidlertid at de ikke har gjort noe galt.

Rettssak mot staten

Begge forskerne har valgt å gå til sak mot staten. 24. august starter rettssaken.

Forsvarerne har fått informasjon om at flere utenlandske medier kommer til å dekke saken.

– Vi har fått beskjed om at det vil være internasjonale medier til stede. Nå kan de ikke være til stede under selve saken, men de vil dekke den i den grad det er mulig, sier Grønås.

Forsvarer Arild humlen har blitt kontaktet av blant annet New York Times, Washington Post og CNN.

Forsvarerne tror også at det handler om politikk.

– Dette har nok sammenheng med trusselvurderingen PST gjorde i 2015, hvor Kina ble sett på som en del av trusselbildet. Det er klart at dette også handler om politikk, kanskje vel så mye politikk som jussen i seg selv, sier Grønås.

Han har lagt vekk tanken om at hans klient kan være en brikke i et politisk spill. For ham handler det om å gjøre en best mulig jobb for sin klient.

null
Spiller nå
Mistenkt for tyveri 01:28
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,63 kr
Dyrest kl. 08 1,06 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,7 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,7 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
    + 4,9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %