Stor etterspørsel etter laks

Den store etterspørselen etter laks vil sannsynligvis fortsette å øke. Marine Harvest i Flekkefjord investerer førti millioner kroner på oppdrettsanlegget for å stå bedre rustet nå som prisen på laks er svært høy.

Etterspørselen etter laks er nå stor og ventes å bli større . I Flekkefjord investerer nå Marine Harvest førti millioner kroner på oppdrettsanlegget i år for å møte etterspørselen.