Stopper ikke to skolenedleggelser

Bystyret i Arendal står fast ved at Nesheim og Løddesøl skoler skal legges ned.

Bystyret i Arendal

Med knapt flertall vedtok Arendal bystyre å stemme ned forslaget om å stanse skolenedleggelsene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Etter lang, opphetet debatt besluttet flertallet i Arendal bystyre å opprettholde vedtakene om skolenedleggelser som ble gjort i desember.

Opposisjonen mente at vedtakene var ulovlige, og foreslo å oppheve beslutningene.

Politisk trassalder

Høyres Kristoffer Lyngvi

Kristoffer Lyngvi (H) mener Arendal er på god vei inn i en politisk trassalder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Høyres Kristoffer Lyngvi mente dette var uakseptabelt.

– Arendal kommune er på god vei inn i en politisk trassalder. Med brutal ærlighet innrømmer man at dette er en omkamp. Dette er respektløst og uakseptabelt. Vi står i farer for å bli kastet ut i økonomisk kaos. Ønsker dere virkelig det, spurte Lyngvi.

Morten Kraft (Ap) forsvarte mindretallet.

Morten Kraft

Arbeiderpartiets Morten Kraft mente det var på plass med en omkamp i skolesaken, men ble nedstemt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg hater omkamper, men i denne saken er det på sin plass. Her har vi i en veldig viktig sak, vi er helt nede på grunnfjellet. Da er det en god leveregel å ta en ny runde, det er klokskap i det. Denne saken må være endelige avklart før vi setter to streker under svaret, sa Kraft.

Barna ikke hørt

Olaf Bakke (Sp) viste til at barna ikke er blitt tatt nok hensyn til i skolesaken.

– Barna er hørt, men de er ikke hørt på, sa Bakke.

– Jo, det er de repliserte Venstres Pål Koren Pedersen.

Ny privatskole

Arbeiderpartiet var også opptatt av at Arendal nå får en ny privatskole på Nesheim.

– Dermed vil 10,2 % av elevene i Arendal gå i privatskole, det er dobbelt så mye som i Bærum kommune, sa han.

Fylkesmannen i Aust-Agder skal nå sjekke om vedtakene om skolenedleggelser er lovlige.