Stjålet nazibokskatt gjenfunnet etter 65 år

Bøker fra SS-sjef Heinrich Himmlers heksebibliotek er funnet på et lager utenfor Praha, blant dem tusenvis av norske frimurerbøker som tyskerne tok med seg fra Oslo under krigen.

Heinrich Himmler på Ekeberg

BOKSAMLER: Himmler fikk forskere til å finkjemme over 260 biblioteker etter bøker om hekseprosesser i middelalderen. Her er nazitoppen på Ekeberg under sitt Norgesbesøk i 1941.

Foto: NTB Scanpix / NTB scanpix

– Jeg har selv vært med på å identifisere en del av bøkene. Mange av dem har tilhørt det sentrale frimurerbiblioteket i Oslo, sier Bjørn Helge Horrisland, norsk frimurerhistoriker og repatrieringsekspert, til VG.

Horrisland er fra Kristiansand og har jobbet over hele Europa.

Han har reist i Polen, Tsjekkia og Russland for å finne tilbake til bøkene som forsvant under andre verdenskrig.

Himmler opprettet en egen forskningsgruppe for arbeidet. Fra 1935 finkjemmet 14 forskere over 260 biblioteker og arkiver for å finne spor av hekseprosesser i middelalderen.

Nazibokskatt

Tusenvis av norske frimurerbøker som tyskerne tok med seg fra Oslo under krigen er funnet på et lager utenfor Praha.

Foto: Stiftelsen Arkivet

Stiftelsen Arkivet, i samarbeid med det tsjekkiske nasjonalbiblioteket, holder onsdag konferanse i Kristiansand om hva som skjedde med litteraturen under 2. verdenskrig. Der vil Horrisland presentere sine funn.

– Etter all sannsynlighet har mange av disse bøkene vært del av Himmlers såkalte heksebibliotek. Bøkene ble funnet på et stort lager tilhørende det tsjekkiske nasjonalbiblioteket. Boksamlingen er rett og slett blitt stående urørt siden begynnelsen av 50-tallet, sier historikeren.

Nazibokskatt

Cirka 6.000 av de 13.000 kontrollerte bøkene har tilhørt Den Norske Frimurerorden.

Foto: Stiftelsen Arkivet

Prosjektleder hos Stiftelsen Arkivet, Gro Kvanvig, forteller at også tsjekkiske forskere vil komme på konferansen.

– Forskerne fra både Tsjekkia og Norge vil fortelle om hvordan beslaglagte frimurerbøker endte opp i Tsjekkia. Det er spennende at dette er et møtepunkt mellom Norge og Tsjekkia, siden det blant disse beslaglagte bøkene også ble funnet bøker som ble beslaglagt fra norske frimurerbibliotek.

Prosjektet har fått EØS-midler blant andre fra Norge og er et resultat av samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet i Kristiansand og det tsjekkiske nasjonalbiblioteket.

Cirka 6.000 av de 13.000 kontrollerte bøkene har tilhørt Den Norske Frimurerorden.