Hopp til innhold

Reiser spørsmål ved habiliteten

Det er spesielt at direktøren i forsikringsselskapet Skogbrand har vært med å granske Froland-brannen. Det mener sjef for slukningsarbeidet, brannsjef Jan Kongsvik.

Video nsps_upload_2009_3_6_16_41_7_266.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Brannsjefen i Østre Agder brannvesen, Jan Kongsvik, stiller spørsmål ved habiliteten til et av medlemmene i utvalget som gransket Froland-brannen.

Et statlig utvalg ble satt ned for å gjennomgå håndteringen av brannen i Froland. Dette utvalget kom med sterk kritikk av brannvesenet .

Ett av medlemmene i utvalget var direktør i forsikringsselskapet Skogbrand, Inge Fjalestad.

- Merkelig konstellasjon

Nå vurderer den samme Fjalestad og hans selskap søksmål mot Østre Agder brannvesen, fordi de mener brannen burde vært slukket på et tidligere tidspunkt . Det får brannsjef Jan Kongsvik til å reagere.

brannsjef Jan Kongsvik

REAGERER: Brannsjef Jan Kongsvik stiller spørsmål ved habiliteten til direktøren i forsikringsselskapet Skogbrand.

Foto: Kleveland, Einar / Einar Kleveland/NRK

- Jeg synes det er en merkelig konstellasjon, når direktøren i Skogbrand, som har vært med å utforme rapporten fra utvalget, ganske kort tid etter går ut og proklamerer et erstatningakrav i forbindelse med brannen. Da kan man i alle fall reise spørsmål med habiliteten, sier Kongsvik.

Rundt 29 000 mål skog ble i sommer ødelagt i det som var Norges største skogbrann siden andre verdskrig. I etterkant ble et statlig utvalg satt ned for å gjennomgå skogbrannberedskapen i Norge, og håndteringen av den senere tids skogbranner - blant annet Froland-brannen.

Fjalestad hevder at brannen kostet forsikringsselskapet rundt 20 millioner kroner. Brannsjef Jan Kongsvik, som var med å ledet slukkingen av brannen, mener Fjalestads rolleblanding er uheldig.

- Jeg synes ikke det høres spesielt heldig ut. Det har vi påpekt i en høringsuttalelse til rapporten, som er sendt til Justisdepartementet. Her har vi påpekt dette med habilitet, sier Kongsvik.

- Forstår spørsmålet

Fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, ledet Skogbrannutvalgets arbeid. Han forstår at det stilles spørsmål ved Fjalestads habilitet.

Sigbjørn Johnsen

MENER DET ER UPROBLEMATISK: Leder av skogbrannutvalget, Sigbjørn Johnsen, mener det ikke er noe problem at Inge Fjalestad har to roller i denne saken. Likevel tror han retten må vurdere Fjalestads habilitet, dersom det blir rettsak.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

- Jeg skjønner at spørsmålet kan bli reis, men slik jeg vurderer det, bør ikke det være noe problem. Jeg var klar over at det kunne bli en rettsak i etterkant av Froland-brannen, men det som er viktig å være klar over her, er at skogbrannutvalget ikke var noe granskningsutvalg, men et utvalg som skulle se på hvordan man kan håndtere skogbranner i tiden framover - og bygge på erfaringer fra blant annet brannen i Froland, sier Johnsen.

Men i rapporten som Skogbrannutvalget har laget, står det svart på hvitt at en av gruppas oppgaver var å gjennomgå håndteringen av Froland-brannen. Johnsen mener Fjalestads dobbeltrolle er uproblematisk, men innrømmer at det ikke ble foretatt noen habilitetsvurdering av medlemmene, da utvalget ble satt ned.

- Ser ikke noe problem

Direktør Inge Fjalestad i Skogbrand, som nå vurderer å saksøke brannvesenet, ser heller ingen problemer med at han satt i utvalget som skulle gjennomgå håndteringen av Frolandsbrannen.

Inge Fjalestad

IKKE SNAKK OM BUKKEN OG HAVRESEKKEN: Direktør Inge Fjalestad i Skogbrand innrømmer at han og selskapet hans har interesser på den ene siden, men mener dét ikke er noe problem.

Foto: Henning Carr Ekroll / NRK

- Nei, jeg gjør ikke det, bortsett fra at det tydeligvis virker provoserende på ansvarshavende for håndteringen av brannen, sier Fjalestad.

- Så dette er ikke et eksempel på bukken og havresekken?

- Nei, jeg mener ikke det, men det kan jo andre vurdere annerledes. Vi legger ikke skjul på at vi har interesser på den ene siden. Vi ønsker en bedre håndtering av store skogbranner, enn det vi har sett den siste tida. I tillegg har det også med økonomien til forsikringsselskapet å gjøre. Det er et helt åpent parts-standpunkt vi har, sier Fjalestad.

Jeg kan vel være så frimodig - siden det er min habilitet det settes spørsmålstegn ved - å si at det vi etterlyser er et snev av ydmykhet og vilje til egenevaluering fra ledelsen av håndteringen av brannen.

Inge Fjalestad, direktør Skogbrand

Fortsatt er det uvisst om saken vil ende i retten, men leder av skogbrannutvalget, Sigbjørn Johnsen, tror at habilitetsspørsmålet vil bli rettslig vurdert, dersom det skulle komme til rettsak.

- Dersom spørsmålet om habilitet skulle dukke opp i forbindelse med en eventuell rettsak, så må retten ta stilling til hva slags rolle Fjalestad eventuelt skal ha, sier Johnsen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,57 kr
Dyrest kl. 00 1,97 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %