Oppretter tilsyn mot mirakelpredikant

Etter VGs avsløringer om mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen og hans stiftelse Misjonen Jesus Leger, åpner Stiftelsestilsynet tilsynssak.

Helbredelsespredikant Svein-Magne Pedersen

Svein-Magne Pedersen, ofte omtalt som helbredelsespredikanten, skal ha samlet inn millioner av kroner på helbredelse siden 2007.

Foto: NRK

Lørdag avslørte VG at predikanten Svein-Magne Pedersen samler inn store pengesummer til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer.

– Bakgrunnen for vår tilsynssak er opplysninger som fremkommer i medieoppslag, og som gir risiko for at det kan foreligge forhold som innebærer brudd på stiftelseslovens regler og stiftelsens vedtektsfestede bestemmelser, heter det i et brev fra Stiftelsestilsynet til Misjonen Jesus Leger, skriver VG mandag.

Svein-Magne Pedersen svarer på TV

Svein-Magne Pedersen har ikke vært tilgjengelig for kommentar, men TV Visjon Norge varslet mandag at han vil svare som gjest i en TV-sending.

Foto: Skjermdump Facebook

Må svare for penger til barnehjem

Pedersen har samlet inn penger fra givere med opplysninger om at stiftelsen har 24 barnehjem i India og 2.000 munner å mette. VGs gransking viste at nødhjelpsprosjektene ikke eksisterte. Saken ble møtt med sterke reaksjoner og krav om politietterforskning.

Svein-Magne Pedersen har ikke ønsket å la seg intervjue, men har i stedet kommunisert via sin advokat John Christian Elden. Elden har tidligere skrevet i en uttalelse til VG at det viktigste for Misjonen Jesus Leger har vært å hjelpe. De skal ha forholdt seg til opplysninger fra sine samarbeidspartnere i India, og stiftelsen har ikke har hatt noen grunn til å betvile dette.

Håper på grundig gjennomgang

Generalsekretær Tina Sødal i utviklingsorganisasjonen Strømmestiftelsen mener saken er graverende, og håper nå på en grundig gjennomgang.

– Jeg er glad for at det er åpnet en tilsynssak, fordi det er utrolig viktig å ha en god og effektiv kontroll i Norge på hvordan innsamlingsmidler brukes.

Etter at VG satte søkelys på saken, har Pedersen erkjent at han ikke har hatt oppfølging med barnehjemmene de siste tre årene, blant annet fordi de ble overlatt til en annen stiftelse.

– Bistand er vanskelig og det er enormt viktig med tett oppfølging. Å ikke følge opp over lang tid er helt uholdbart, sier Sødal til NRK.

Hun frykter saken vil kunne minske troverdigheten til bistandsarbeid i Norge, men sier at det også vil kunne føre til at givere blir flinkere til å skille mellom seriøse og useriøse aktører.

– Bør folk bli flinkere til å se på organisasjonene de gir penger til med et større kritisk blikk?

– Det mener jeg. Jeg tror det er klokt å se nøye hva midler går til og hvor profesjonell aktøren er.

Kristina Sødal, leder i Strømmestiftelsen

Generalsekretær Tina Sødal i utviklingsorganisasjonen Strømmestiftelsen.

Foto: Strømmestiftelsen

Har god samvittighet

– Jeg har veldig god samvittighet. Dette blir et feil bilde av meg, sa Pedersen da han mandag kveld var gjest på TV Visjon Norge.

Han avviser at stiftelsen har gjort noe galt i sitt veldedige arbeid, men hevdet at det er flere feil i avisartiklene om ham og virksomheten.

Pedersen fortalte om flere prosjekter der de har bidratt med penger til brønner og rent vann i India.

– De som har bidratt kan takke Gud. Pengene har gått til rett formål ved barnehjem. Det kan vi dokumentere, sa Pedersen.

Han forteller at de ble feilinformert av kontaktpersonen til et barnehjem, der lokal leder også ble drept av fire menn før barna måtte flyttes.

Stiftelsestilsynet har bedt Misjonen Jesus Leger redegjøre for følgende:

  • Hvordan styret vurderer og beslutter utdelinger, og hvilke aktører og formål stiftelsen har delt ut midler til de siste 3 år.
  • Hvordan styret sikrer kontroll over at utdelte midler til aktuelle samarbeidsaktører blir benyttet i samsvar med stiftelsens formål.
  • Hvordan styret sikrer at stiftelsens formuesforvaltning er forsvarlig og tilstrekkelig dokumentert i samsvar med gjeldende lovverk, transparent og etterprøvbare for omverdenen og givere.
  • Hvordan styret håndterer inhabilitetssituasjoner ved styresaksbehandling.
  • Styrets vurdering av om stiftelsens avtaler er inngått på markedsvilkår, særlig ved avtaler i nærstående relasjoner.

I tillegg bes det om dokumentasjon i form av styreprotokoller de tre siste årene, styrets instrukser, rutiner for inhabilitet, plan og strategi for realisering av formålet, saldoer og detaljert oversikt over hvilke ideelle formål stiftelsen har gitt penger til siden 2015, samt hvor mye penger som er gitt.

Det er gitt en frist til 10. desember for å svare på dette.

Svein-Magne Pedersen

Svein-Magne Pedersen har drevet helbredelse over telefon fra Misjonen Jesus Leger i Vennesla i Vest-Agder.

Foto: Per Ole Lindhjem / NRK