Sterkt kritisk til Fylkesmannen

KrF-leiar Knut Arild Hareide er sterkt kritisk til at Fylkesmannen i Agder nektar Justøyfamiliens Bibelcamping i Lillesand å bruke høgttalaranlegg på flesteparten av sine arrangement i sommar. – Her har Fylkesmannen vist at han har for stor makt, seier han. Fylkesmannen vil ikkje kommentere saka.

Knut Arild Hareide retter sterk kritikk mot fylkesmannen i Agder og sier at fylkesmannens kontor ikke har riktig faktagrunnlag i forhold til retningslinjene som er lagt for Bibelcampen på Justøya.