Sterke reaksjoner på sykehusrapport: – Vi har en ledelse som er fullstendig handlingslammet

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) ber helseminister Bent Høie (H) komme på banen om Sørlandet sykehus. – Det er ingen grunn til at han skal glatte over det lenger.

Åshild Bruun-Gundersen

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen mener de mange feiloperasjonene ved Sørlandet sykehus må få konsekvenser for ledelsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi har en ledelse som er fullstendig handlingslammet, sier Bruun-Gundersen.

Frps helsepolitiske talsperson viser til granskingen som Helse Sør-Øst har gjort av Sørlandet sykehus.

Der får sykehuset krass kritikk. Rapporten slår fast at legen som har feiloperert mange både i Flekkefjord og Kristiansand, ikke ble fulgt godt nok opp.

– Ledelsen har i årevis visst at det har pågått det de kaller «uønskede hendelser». De har valgt å lukke øynene i stedet for å ta ansvar, sier Bruun-Gundersen.

– Jeg setter spørsmålstegn ved om Bent Høie har den nødvendige tilliten til ledelsen nå.

– Har ingenting i ledelsen å gjøre

Selv er Frp-politikeren svært kritisk.

– Administrerende direktør er åpenbart ikke i stand til å håndtere pasientsikkerheten, som er den fremste oppgaven til helsetjenesten. Når de ikke er i stand til det, da har de ingenting i ledelsen å gjøre.

Bruun-Gundersen mener både ledelsen ved sykehuset og helseminister Høie har «et stort behov» for å glatte over hendelsene som har ført til den interne granskingen.

– Dette er snakk om flere titalls pasienter som har blitt skadet og lemlestet på grunn av feilbehandlinger av én og samme lege.

Sykehuset er også under Helsetilsynets lupe. De gransker både helseforetaket og den aktuelle legen for mulige lovbrudd.

– Helsetilsynet må på banen for at det skal gjøres nødvendige tiltak, mener Bruun-Gundersen.

Sveinung Stensland (H) mener sykehusledelsen bør legge seg flate.

– Her har det skjedd ting som ikke burde ha skjedd. Det må det ryddes opp i. Det kan ikke være så vanskelig å innrømme det, sier han.

Sykehusdirektøren: – Vi jobber systematisk

Sykehusdirektør Nina Mevold kjenner seg ikke igjen i kritikken om at ledelsen er handlingslammet.

– Vi jobber systematisk med kvalitetsarbeid og forbedring. Bruun-Gundersen viser til tiden før jeg startet i jobben. Det er vanskelig for meg å uttale meg om det som skjedde da, sier Mevold.

Hun er heller ikke enig i at ledelsen ved sykehuset har behov for å «glatte over» hendelser.

– Nå har vi fått en gjennomgang av de to siste årene. Nå venter på vi på Helsetilsynets rapport som går lenger tilbake.

Nina Mevold sørlandet sykehus

Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus.

Foto: Christina Cantero / NRK

Må jobbe med meldekulturen

Bjørn Walle, styreleder ved Sørlandet sykehus, mener det må jobbes med meldekulturen internt ved sykehuset.

– Å melde inn hendelser er en nødvendig forutsetning for å oppnå forbedringer av kvalitet. Å ta opp uønskede hendelser er en viktig del av meldekulturen, sier han.

Hva tenker du om at rapporten slår fast at manglende kontroll har truet pasientsikkerheten?

– Jeg kjenner ikke grunnlaget for spørsmålet godt nok så det kan jeg ikke svare på nå.

Walle mener det viktigste sykehuset må ta til seg fra rapporten er det som handler om faglig oppfølging, faglig samarbeid og meldekultur.

Bør rapporten få konsekvenser for sykehusledelsen?

– Jeg har full tillit til ledelsen. Kvalitet og pasientsikkerhet står øverst på agendaen til både administrerende direktør og faglig leder, mener Walle.

Granskingsrapporten skal behandles i Sørlandet sykehus sitt styremøte neste uke. Styret skal jobbe ut en tiltaksliste basert på funnene i rapporten.

– Tiltakslisten skal deretter behandles på styremøtet i oktober før den sendes til Helse Sør-Øst.

styreleder bjørn walle sørlandet sykehus

Bjørn Walle er styreleder ved Sørlandet sykehus.

Foto: Christina Cantero / NRK

Les også: