Stengte barnehager

På Sørlandet holder mange kommunale barnehager stengt. Også flere idrettshaller er stengt på grunn av problemer med snøen.

Bergtoras vei barnehage i Kristiansand er en av dem som er stengt
Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

I Kristiansand skal likevel de som trenger det få barnehageplass, sier ordfører Jan Oddvar Skisland, men de må ringe kommunens sentralbord for å få rede på hvilken barnehage de kan bruke.

I Kristiansand er det fem barnehager som skal holde åpent. Det gjelder Søm barnehage, Karuss barnehage i Vågsbygd, og tre på Lund, Bamsebo, Roligheden og Vabua avdeling Donn-huset.

Stille i trafikken
Foto: Svein Sundsdal / NRK

 

Ber om hjelp

Mange ber ennå kommunen om hjelp, og søndag kveld kalte Røde Kors Hjelpekrops inn flere mannskaper i Kristiansand, sier beredskapsleder Øyvind Haarr:

I Lillesand er det kun Hæstad av de kommunale barnehagene som har åpent i dag. Pg renovasjonsinnhentingen for Lillesand og Birkenes er innstilt inntil videre.

Elever skuffer tak

Allerede søndag kom de første bekymringsmeldingene i flere kommuner over at tak kan rase sammen på grunn av de store mengdene med tung og våt snø. Rektoren ved Møglestu skole har innkalt elever og foreldre for å skuffe taket på skolen. Og også ved Borkedalen skole må kommunalt ansatte trå til for å få snø bort fra taket i dag.

Brøyteproblem i Grimstad

I Grimstad blir barnehagene åpne. her rapporteres det at et stort problem med snørydding er at folk lemper ut snø fra sine private avkjørsler i byggefelt ut i veien igjen.

I flere kommuner er treningshaller og svømmehaller stengt. I Arendal er barnehager og SFO åpne som vanlig. I alle kommunene med mye snø er det ennå til dels vanskelig å ta seg frem på små og sideveier.

Arendals løsning for å få hjemmesykepleiere frem har fungert bra, sier rådmann Harald Danielsen. Kommunen har tatt i bruk 20 egne biler med sjåfører for å få hjemmehjelpen til å fungere.

For Arendals vedkommende er snøryddingen rundt barnehagene kommet noe sent i gang, men er nå i full gang.

Møllers Asyl barne hage er innesnødd, og barna kan møte i Jovannslia barnehage inntil videre.

Barnehagene i Kristiansand vil trolig holde åpent som normalt i morgen. Forutsetningen er at Kristiansand eiendom klarer å få ryddet rømningsveier, inngangspartier og tak. Kommunen vet derfor ikke før i ettermiddag om barnehagene kan holde åpent i morgen.