Varoddbrua delvis stengt for tunge kjøretøy

Det er forbudt for tunge kjøretøy å kjøre i høyre felt på den gamle Varoddbrua inntil en broekspert får sett på slitasjeskadene. Det vil tidligst skje neste uke.

Skilt på Varoddbroa

Torsdag ettermiddag stengte Statens vegvesen høyre felt på den gamle Varoddbroa på E18 i Kristiansand for tunge kjøretøy. Dette på grunn av slitasje på noen av betongelementene.

Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

– Vi har oppdaget slitasje på noen av betongelementene på brua, og venter på at en broekspert skal se på skaden. Det er mer bevegelse i betongelementene enn vi liker, sier seksjonssjef Knut Asbjørn Koland i Statens vegvesen Region sør.

Fredag ettermiddag opplyser han til NRK at broeksperten kommer for å inspisere Vardoddbrua tidligst i løpet av neste uke.

Koland forklarer at det beste tiltaket nå er at kjøretøy med en vekt på over 3, 5 tonn kun får kjøre i venstre felt. Dette feltet har mindre slitasje enn høyre. For å redusere belastningen vil man unngå at lastebiler kjører i høyre felt. Statens vegvesen oppdaget økt bevegelse i elementene for noen dager siden og sjekket opp dette torsdag. Følgen er delvis stenging for tunge kjøretøy.

– Det er ingen fare for trafikksikkerheten, men vi må ta det på alvor. Foreløpig vet vi ikke helt omfanget. Det er imidlertid ingen fare for selve brokonstruksjonen. Skadene er lokale, forsikrer Koland.

Skader på dekke på Varoddbrua

Slik ser det ut i høyre kjørefelt på Varoddbrua. Dette er skader som følge av nye bevegelser i brudekket.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Skal gjøre reperasjoner

– Broeksperten som kommer er en konsulent som har kikket på dette tidligere og han kjenner problemstillingen. Vi ønsker på bruke han på nytt til dette, sier Koland.

I praksis vil det bli en midlertidig løsning der kjøretøy over 3, 5 tonn ikke får kjøre i høyre felt. Skiltene som informerer om dette ble montert torsdag kveld.

– Dette er et tiltak vi gjør for et kortere tidsrom til vi får gjort nødvendige reparasjoner på den gamle brua, sier Koland.

Han håper disse arbeidene kan komme raskt i gang.

Knut Asbjørn Koland

Knut Asbjørn Koland i Statens vegvesen Region Sør, sier det ikke er noen fare for trafikksikkerheten på Varoddbrua, men at de må ta de nye bevegelsene i brodekket på alvor.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Mest slitt på høyre side

Brudekket består av ti meter lange elementer som bæres av stålbjelker som ligger på tvers. Det er slitasje og rust på disse bjelkene som er hovedproblemet.

– Vi har forsterket en god del fra av, men har nå oppdaget en økt bevegelse i elementene som vi ønsker å sjekke nærmere, sier Koland.

Han tror ikke stengingen av høyre felt for tunge kjøretøy vil få store konsekvenser for trafikkavviklingen.

Den gamle Varodbrua på E18 i Kristiansand er en hengebru som ble åpnet i 1956. Planen er at den skal rives i 2019-2020 når en ny bru står ferdig mellom denne brua og en nyere bru fra 1994, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

 varoddbrua varoddbroa årstall

Den gamle Varoddbrua skal rives våren 2020 når ny bru står ferdig mellom denne brua og en nyere bru fra 1994.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK