Statsadvokaten i Oslo skal gjennomgå Baneheia-saken

Statsadvokaten i Oslo får ansvaret for videre behandling av Baneheia-saken etter at Viggo Kristiansen fikk gjenåpnet saken sin.

Badebrygga i 3. Stampe i Baneheia

Oslo statsadvokatembeter får ansvaret for videre behandling av Baneheia-saken etter at Viggo Kristiansen fikk gjenåpnet saken sin.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Det har Riksadvokaten bestemt, etter ønske fra statsadvokaten i Agder. De ønsker at andre ser på saken med «friske øyne».

Statsadvokaten i Oslo skal komme med en innstilling til Riksadvokaten.

Han skal vurdere om saken bør tas opp til full behandling, eller om Kristiansen skal frifinnes uten rettssak.

Både Kristiansen og de pårørende har gitt uttrykk for at de ønsker en ny rettssak.

Torsdag ble det klart at foreldrene til de drepte jentene henter inn Audun Beckstrøm som ekstra advokat.

De mener det er nødvendig med en ny rettssak.

– Da vil vi få fram faktaene som har blitt utelatt av media. Så håper jeg det norske folk får se hvilke momenter som er bevisst eller ubevisst utelatt, sa Ada Sofie Austegard onsdag.

Ada Sofie Austegard og Klara Sløgedal

Ada Sofie Austegard og Klara Sløgedal mener det er viktig med en ny rettssak for å få fram hva som skjedde med døtrene deres i Baneheia.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Høyt prioritert

– Vurderingstemaet for riksadvokaten er om bevissituasjonen slik den fremstår i dag – og dermed slik den må antas å bli i en ny rettsrunde – anses tilstrekkelig for domfellelse eller ikke hensett strafferettens strenge beviskrav, skriver Riksadvokaten på sitt nettsted.

Viggo Kristiansens advokat sier hans klient ser fram til en ny behandling av saken.

– Det viser seg at DNA-beviset som ble brukt for å dømme ikke står seg. Det styrker verdien av telebeviset som utelukker Kristiansen som gjerningsmann, sier Arvid Sjødin.

– Dette er helt i samsvar med hans egen forklaring. Når synet på disse bevisene nå endres, så gjør det også at troverdigheten til Jan Helge Andersens forklaring ytterligere pulveriseres, sier han.

Saken er ifølge Riksadvokaten høyt prioritert.

Det er ikke klart når avgjørelsen kommer. Heller ikke når man forventer at innstillingen fra Oslo statsadvokatembeter blir klar.

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for Baneheia-drapene. Han ble dømt for å ha vært hovedmannen bak ugjerningene. Han har hele veien nektet straffskyld.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.