Hopp til innhold

Staten tar deler av brannregninga

Kommuner kan få økonomisk støtte etter skogbrannene i sommer. Ekstraordinære kostnader i forbindelse med de mange brannene kan bli helt eller delvis dekket.

Helikopter og brannmann skogbrann Birkenes

Alle gress- og skogbrannene som herjet landet krevde storinnsats fra helikoptre, brann- og frivillige mannskaper. Her er det slukningsarbeid under brann i Birkenes i Aust-Agder i slutten av juli.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Skogbrannene påførte mange kommuner store utgifter for å håndtere den akutte situasjonen.

Bare på Sørlandet gikk et titall millioner kroner opp i røyk.

Staten vil nå gi støtte til ekstraordinære utgifter som kommunene fikk i forbindelse med brannene. Det sier Knut Berg som er assisterende fylkesmann i Aust- og Vest-Agder.

– Det som vi har gått ut med nå er knyttet til sommerens tørkesituasjon med påfølgende skogbranner, og det er de kommunene/ brannvesenene som har hatt ekstraordinære kostnader som kan søke.

Avgjøres hos fylkesmannen

Knut Berg

Utallige skogbranner førte til at budsjettene sprakk for mange kommuner. De kan søke skjønnsmidler fra staten for å dekke ekstrakostnader, sier Knut Berg assisterende fylkesmann i Aust- og Vest-Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Med sommerens høye temperaturer og mangel på regn, fulgte skogbranner. Totalt herjet nær 2000 skog- og gressbranner Norge.

I Agder ble flere kommuner hardt rammet av branner i hopetall under den ekstreme tørken. Spesielt ble Setesdal rammet, også på den økonomiske side. Der hadde brannvesenet et overforbruk på omkring 4,5 millioner kroner.

Nå kan staten ta store deler av regninga.

Hvor mye av de ekstraordinære utgiftene som blir dekket avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering hos fylkesmannen, sier Berg.

– Jeg kan ikke gi en carte blanche på alle kostnadene, men det er klart at i forbindelse med disse brannene vil vi se dette under ett og gjøre en vurdering på grunnlag av søknadene vi får inn.

Skogbrann Sirdal

Samtidig som skogbrannen herjet i Birkenes, brant det heftig i Sirdal.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fristen går snart ut

Staten kan dekke 50 eller 100 prosent av ekstrakostnadene. Ifølge Berg er det ikke satt noe øvre tak på hvor mange millioner staten kan dekke. Han understreker imidlertid at det er snakk om et nøkternt oppgjør bygd på det som var standard/ tilstand før brannens ødeleggelser.

Kommunene har frist til 8. oktober med å søke om pengestøtten fra staten.

Utgifter som private virksomheter og personer har hatt i forbindelse med skogbranner, dekkes ikke av staten. Her er det private forsikringsavtaler som gjelder.

Skogbrann Bygland

Skogbrannene krevde stor innsats fra brannmannskapene og frivillige. Sivilforsvaret la ned over 70.000 innsatstimer i forbindelse med alle brannene.

Foto: Halil Floyd / Privat