Staten må punge ut

Audna Bruk i Lindesnes fikk store skader under ekstremværet «Synne». Skadene ble først taksert til 71.000 kroner, men beløpet ble anket. Tingretten slår fast at naturskadene beløper seg til 250.000 kroner. I tillegg kommer 25.000 kroner i saksomkostninger.