NRK Meny
Normal

Staten krever mer penger av fotterapeutskole

Norsk Fotterapeutskole i Kristiansand kreves for ytterligere 618.000 kroner av staten. Dette kommer i tillegg til tidligere krav om tilbakebetaling av 2,4 millioner kroner som følge av elevjuks.

Norsk fotterapeutskole

Staten krever tilbakebetaling av statsstøtte gitt til Norsk Fotterapeutskole i Kristiansand. Summen er nå kommet opp i over 3 millioner kroner.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Norsk Fotterapeutskole har tidligere fått sterk kritikk fra Utdanningsdirektoratet for å ha jukset med elevtallet og urettmessig mottatt statlig tilskudd.

Utdanningsdirektoratet mener at skolen urettmessig har mottatt nesten 2,4 millioner kroner i statsstøtte over flere år for elever som ikke har gått på skolen.

Staten krever nå tilbakebetaling av ytterligere 618.000 kroner og direktoratet mener at skolen også i inneværende skoleår har fått pengestøtte for elever som ikke har gått på skolen.

Direktoratet har fra før varslet at de vil trekke tilbake skolens godkjenning som følge av elevjukset.

Ikke støtte til fjernundervisning

Utdanningsdirektoratet krever nå tilbakebetalt støtte for 11 elever på såkalt dataassistert opplæring forrige halvår.

Ifølge friskoleloven gis det ikke statlig økonomisk tilskudd til slik fjernundervisning.

Dessuten mener direktoratet at skolen i sitt tilsvar ikke kan dokumentere at disse elevene virkelig går ved skolen.

Direktoratet har heller ikke godtatt skolens forklaring om «fjern-kroppsøving», som har fått statlige tilskudd. Skolen hevder elevene driver loggført egentrening, men direktoratet mener dette ikke kvalifiserer til pengestøtte.

Påklager kravet

Skolen har via advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig påklaget det siste kravet fra Utdanningsdirektoratet på 618.000 kroner og hevder at man har trodd at denne typen undervisning var støtteberettiget.

Utdanningsdirektoratet fester ikke lit til denne forklaringen.

Skolen ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK ut over det som kommer frem i det offentlige klagebrevet som er sendt direktoratet.

I brevet går det frem at skolen etter planen skal avvikles ved utgangen av dette skoleåret, og man ber om at skolens tolkning av regelverket blir lagt til grunn slik at ikke elevene ved skolen blir skadelidende.

Pressekontakt i Utdanningsdirektoratet Julia Stelzer Pettersen sier til NRK at det så langt ikke er endelig avgjort om skolens godkjenning skal trekkes tilbake.