NRK Meny
Normal

Startet kronerulling mot ny containerhavn

Randesund bydelsråd har sammen med en aksjonsgruppe på Facebook startet kronerulling for å hyre advokat. Beboerne vil ha juridisk ekspertise for å stoppe containerhavn-utbygging.

Aksjon mot containerhavn-utbygging

Offshorehavna i Kongsgårdbukta skal utvides og det er kort avstand til beboerne på Søm på andre siden av fjorden.

Foto: Kristiansand havn/Montasje

Kristiansand Havn planlegger en kraftig utvidelse av dagens offshorehavn i Kongsgårdbukta.

På motsatt side av Topdalsfjorden ligger bydelen Randesund (Søm, Strømme, Dvergsnes og Hånes), hvor beboerne maner til kamp mot utbyggingen de mener kan bli dramatisk for folkehelsen i bydelen.

– Vi er bekymret. I verste fall kan strender som Bertes og Sømstranda bli ubrukelige på grunn av støy og bølger, sier leder av Randesund bydelsråd Anne-Kristin Øyulvstad Krzyzowski.

Velforeningene støtter aksjonen

Facebook gruppe mot utbygging i Kongsgård-bukta

Mange har bidratt i kronerullingen for å hyre advokat mot kommunens utbyggingsplaner.

Foto: Skjermdump

Randesund bydelsråd representerer mange av velforeningene som er berørt av byggingen av containerhavnen. Bydelsrådet er positive til engasjementet fra aksjonsgruppa de nå samarbeider tett med.

– Vi tror at advokat som et felles talerør for de utallige velforeningene som blir berørt av dette, er viktig. Vi trenger en person som kan forsvare våre rettigheter, og som kjenner de forretningsmessige spillereglene bedre enn oss, sier Krzyzowski.

Hun legger til at forholdet til kommunen har vært bra gjennom prosessen.

– Vi har fått gjennom i kommunen at vi skal få ha dialogmøter med saksbehandlerne, noe vi veldig fornøyd med.

Randesund bydelsråd har kjempet hardt mot utbyggingen, og har fått gjennom at antallet husstander som berøres av utbyggingen har blitt utvidet til å gjelde begge sider av Topdalsfjorden, noe som tilsvarer 30.000 innbyggere.

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr er bekymret for støynivået ved en utbygging av containerhavna.

Foto: Johanne Tunaal-Larsen / NRK

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr frykter at beboere på Søm og i Randesund vil bli plaget av støy og bråk fra det nye store havneområdet når anlegget står ferdig.

– Slik aktivitet er ikke til å unngå i en travel havn. Men alle mulige avbøtende tiltak må legges inn i planene, fordi det blir umulig med fysisk begrensning av støyen. Den vil gå over fjorden uansett, sa Haarr til NRK forrige sommer.

(Saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon av havna på Kongsgård i fremtiden

Slik kan den planlagte containerhavna ende opp med å se ut.

Foto: Cowi/Kristiansand Havn

Støtter advokathjelp

Leder av Havnestyret i Kristiansand Pål Harv (H) støtter de bekymrede velforeningene i valget om å hente inn juridisk bistand.

– Om velforeningene bruker en jurist for å formidle deres budskap er det fint. Vi kommer til å gå grundig til verks her, og vi vil høre alle.

Pål Harv

Pål Harv (H) er leder i Kristiansand havnestyret.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Harv legger til at støy har vært og vil fortsette å være viktig i prosessen med den nye havna.

– Støy er en av de viktigste faktorene når vi skal få ferdig planen for containerhavna i Kristiansand. Vi har gjort mye for at støy blir undersøkt grundig.