NRK Meny
Normal

Starter sammenslåing av kirkesokn

Agder og Telemark bispedømmeråd ber nå en rekke menighetsråd om å starte prosesser med sikte på sammenslåing av sokn. Saken ble behandlet like før jul.

Agder og Telemark bispedømmeråd

Agder og Telemark bispedømmeråd starter nå en omfattende soknereform.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Et utvalg foreslo i høst å redusere antall kirkesokn fra dagens 135 til 79. Etter at saken har vært ute på høring, er tallet på sokn som skal slås sammen redusert. Blant annet er forslaget om å slå sammen Domkirken og Grim sokn i Kristiansand ikke lenger aktuelt.

Bakgrunnen for forslaget om sammenslåinger er et ønske om såkalte robuste sokn. Leder av bispedømmerådet, Jan Olav Olsen har fremhevet at menighetene har fått mange nye oppgaver og at ressursene må utnyttes bedre.

Blir trolig slått sammen

Nå ber bispebømmerådet menighetsråd, fellesråd og proster om å starte nødvendige prosesser med sikte på følgende eventuelle endringer i kirkelig inndeling fra 1. januar 2016. I Agderfylkene gjelder det disse soknene:

 • Sammenslåing av Farsund sokn med Herad sokn
 • Sammsnslåing av soknene i Lyngdal kommune
 • Sammenslåing av soknene i Lindesnes kommune
 • Sammenslåing av soknene i Marnardal kommune
 • Sammenslåing av soknene i Åmli kommune

Skal konsekvensutredes

Bispedømmerådet ber om at det lages konsekvensutredninger for eventuelle endringer på følgende steder:

 • Utredning av soknestrukturen i Flekkefjord kommune
 • Sammenslåing av soknene i Audnedal kommune
 • Sammenslåing av soknene i Songdalen kommune
 • Utredning av soknestrukturen i Vennsla kommune
 • Sammenslåing av soknene i Lillesand kommune
 • Utredning av soknestrukturen i Grimstad kommune
 • Sammenslåing av Barbu sokn med Trefoldighet sokn og grenseendringer mot Austre Moland sokn
 • Sammenslåing av Austre Moland, Stokken og Flostad sokn
 • Sammenslåing av soknene i Tvedestrand kommune

Består som i dag

For de øvrige soknene i bispedømmet blir det ingen endringer av den kirkelige inndelingen. Det betyr at forslaget om å slå sammen Tveit og Hånes sokn i Kristiansand ikke er aktuelt nå, og heller ikke Domkirken og Grim. Soknestrukturen i Eiken og Hægebostad blir også opprettholdt. Også forslaget om å slå sammen Feda og Kvinesdal er frafalt. Det blir heller ingen sammenslåinger av Mandal og Holum. Soknene i Setesdal og i Birkenes blir ikke forandret.