Starter omskjæring av nyfødte gutter

Sørlandet sykehus begynner denne uken å tilby omskjæring av nyfødte gutter. Sykehuset forventer ett til to slike inngrep i uken.

Sørlandet Sykehus Kristiansand

Nå kan gutter under fire uker bli omskåret på Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Stortinget har bestemt at nyfødte gutter i Norge skal få tilbud om omskjæring på sykehuset rett etter fødsel.

– Vi starter denne uken et tilbud om omskjæring med lokalbedøvelse for gutter som er under fire uker gamle, sier leder for kirurgisk avdeling, Ole Tysland.

Hvert år blir om lag 2000 gutter omskåret i Norge. Nå må sykehusene gi et offentlig tilbud.

Gutter under fire uker

Sørlandet sykehus har ikke kapasitet til å omskjære gutter som er eldre enn fire uker.

Medisinsk utstyr til omskjæring

Medisinsk utstyr til omskjæring.

– Barn som er eldre må vanligvis legges i full narkose. Av kapasitetshensyn har vi ikke mulighet til å gjennomføre det, sier Tysland.

Omskjæring av eldre gutter har også større risiko for komplikasjoner.

– Omskjæring er mye enklere å utføre på et lite barn, enn når de blir større. Da er det større fare for blødning. Det er også vanskeligere å håndtere et barn etter hvert som de blir eldre, sier Tysland.

Omskjæring må i sin helhet betales av pasienten og teller ikke med i frikortgrunnlaget. Prisen for omskjæring er ifølge HELFO 4.000 kroner.

Tryggere

Leder for muslimsk union i Agder, Akmal Ali, mener det nå blir både enklere og tryggere for barn å bli omskåret.

Akmal Ali

Leder for muslimsk union i Agder, Akmal Ali, er glad for at sykehusene nå tilbyr omskjæring av gutter under fire uker.

Foto: Akmal Ali / NRK

– Vi synes dette er positivt. Nå kan det utføres av fagpersonell i trygge omgivelser, og foreldre slipper å reise langt med små barn for å få utført omskjæring, sier Ali.

I 2012 døde et spedbarn i Oslo etter at det ble omskåret av en lege på et legekontor. Nå blir det kirurger som står for inngrepet.

Ali i Muslimsk Union kjenner ikke til tilfeller hvor omskjæring har gått galt på Sørlandet.

– Nei, heldigvis. Vi har hatt noen gjennomføringer av omskjæring privat, som er gjort av kompetente leger, sier Ali.