Snart skal alle 55-åringer undersøkes for tarmkreft

Alle 55-åringer i Norge skal få tilbud om tarmkreftundersøkelse. Fra 2019 vil de første 55-åringene få tilbud om undersøkelsen.

Tarmkreft-screening

Årlig dør om lag 1600 personer her i landet av tarmkreft, og både antall tilfeller og dødeligheten stiger. Håpet er at screening av 55-åringer skal redusere dødeligheten av tarmkreft med 25 prosent.

Foto: NRK / NRK

Antallet sykdomstilfeller er økende og nordmenn ligger på verdenstoppen i antall tilfeller av tarmkreft.

55 år anses som en god alder for å avdekke flest mulig forstadier til tarmkreft.

Målsettingen er at screeningen vil være et tilbud til alle 55-åringer i løpet av 2023.

– Vi planlegger å invitere 70.000 55-åringer hvert eneste år for å bli screenet for tarmkreft, sier Øyvind Holme som er overlege og forsker ved Sørlandet sykehus og som leder tarmscreeningprogrammet i Kreftregisteret.

Glad for tilbudet

Øyvind Holme

Overlege og forsker ved Sørlandet sykehus Øivind Holme leder nå arbeidet med tarmkreftscreening av 55-åringene.

Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

– Jeg er glad for at Norge bygger opp et tilbud som forhåpentligvis blir bra for befolkningen og som vil bidra til at færre utvikler og dør av tarmkreft, sier Holme.

Han har forsket på tarmkreft og ulike undersøkelsesmetoder i flere år, og avla i 2015 en doktorgrad på temaet. Sammen med flere forskere har han vært sentral i utviklingen av datagrunnlaget som førte fram til Helsedirektoratets anbefaling om å innføre screening.

– Dette handler om å invitere folk som ikke har symptomer til en forebyggende undersøkelse. Vi har forsket på uro og angst i forhold til det å bli invitert til screening, og det ser ut som det er et lite problem. Men det er helt klart at 95 prosent av de vi inviterer til screening, kommer aldri til å ha nytte av undersøkelsen, sier Holme til NRK.

Antallet tilfeller er økende

Årlig dør om lag 1600 personer her i landet av tarmkreft, og både antall tilfeller og dødeligheten stiger, ifølge Holme.

– Målet med screeningen er å redusere dødeligheten av tarmkreft med kanskje så mye som 25 prosent, sier Holme.

Han sier 55-åringene kan velge standardmetoden, som er å få avføringen undersøkt for blod annethvert år over en tiårsperiode, eller bli med i et forskningsprogram.

I så fall blir man trukket ut til enten å avgi avføringsprøver, eller bli undersøkt med en tarmkikkert (koloskopi) én gang.

– Vi vet ikke hvilken metode som er aller best og vil gjennom screeningen evaluere hvilken test som gir mest effekt. I løpet av 10–15 år vil vi forhåpentligvis vite hvilken metode som vil være den beste for befolkningen i Norge framover, sier Holme.

Planleggingen godt i gang

Hvor screeningen skal starte først, og ved hvilke sykehus koloskopiene skal utføres, blir nå en del av planleggingen.

Pilotstudier tilsier at om lag 60 prosent vil ønske å teste seg.

– Vi skal gi balansert og god informasjon og et godt tilbud, så kan folk selv velge om de vil delta i screeningen, sier Holme.