Hopp til innhold

Starter minkjakt, men frykter protestaksjoner

Fra nyttår har jegere igjen fått tillatelse til å skyte mink i flere sjøfuglreservater i Arendal, Grimstad og Lillesand. Men jegerne frykter protestaksjoner fra miljøvernere.

Mink

Minken gjør stor skade på sjøfugl på øyer og holmer langs sørlandskysten. (arkivfoto)

Foto: Kjartan Trana / NRK

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gitt tillatelse til jakt på mink i sjøfuglreservatene i Arendal, Grimstad og Lillesand, og jakten startet 1. januar og varer til og med 10. mars.

Minken tar livet av viktige og truede sjøfuglarter langs kysten og er slik sett en trussel mot naturmangfoldet, ifølge fylkesmannen.

Aslak Gotehus

Rådgiver Aslak Gotehus.

Foto: Privat

– Mink er en fremmed art i norsk natur som påvirker rødlistearter og andre viktige arter negativt både innenfor og utenfor verneområder. Minken utgjør en svært høy risiko for norsk naturmangfold.

Det sier rådgiver hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Aslak Gotehus.

Fylkesmannen er derfor positiv til å tillate jakt på mink i sjøfuglreservatene i et begrenset tidsrom av året.

Det er ikke fritt frem for alle å jakte mink i naturreservatene. Jegere som vil jakte må søke om tillatelse og levere fangstrapport.

– For å ivareta hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser må også uttak av mink gjennom jakt og fangst foregå før hekkesesongen i disse fuglefredningsområdene, sier Gotehus.

Frykter protestaksjoner

Jakt-tall fra Statens naturoppsyn viser at det samlet ble tatt 107 mink i de to Agder-fylkene i 2015.

Minkjeger Bjørn Johannessen ønsker ikke særlig mye blest om minkjakta i skjærgården i Aust-Agder og sier at både han og andre minkjegere frykter protestaksjoner fra miljøvernere.

– Det er flere som prøver å ødelegge jakta for oss selv om vi har støtte fra miljøvernmyndighetene. Miljøvernerne er kritiske blant annet fordi vi bruker hunder i jakten. Men minken er jo en lystmorder og raserer hele holmer. Er det 50 terner på en holme så gir ikke minken seg før alle fuglene er døde, sier Johannessen.

Årets vinterjakt i Aust-Agder foregår både på privat og statlig grunn.

– I fjor tok vi ut 55 mink på øyene i vårt område frem til mars. Det kommer stadig ny mink fra fastlandet og ut på øyene, men jeg tror ikke vi kommer til å ta så mye mink i år som i fjor, sier Johannessen.

Jakten vil i hovedsak foregå i helgene og minken selges til oppkjøpere som vil ha skinnet.

– Det er en fin tid å jakte på nå, fordi vi nærmest er alene i skjærgården på denne tiden, sier minkjegeren.

Vellykket prosjekt i Vest-Agder

Jon-Erling Skåtan

Jon-Erling Skåtan i Statens naturoppsyn.

Foto: NRK

I Vest-Agder har man drevet systematisk utrydding av mink på øyene i Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde de fem siste årene.

Rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn på Agder, Jon-Erling Skåtan, sier minkprosjektet på øyene i Vest-Agder har vært vellykket.

– Vi har klart å holde områdene rene for mink i hekkeperioden til sjøfuglene, og det er jo bra, sier Skåtan.

Han sier prosjektet i Vest-Agder trolig vil fortsette.

– Vi har drevet systematisk utrydding av mink i dette landskapsvernområdet, og fylkesmannen har signalisert at dette skal fortsette i årene som kommer, avslutter Skåtan.