NRK Meny
Normal

Sier hei for å bli kvitt mobbingen

Elevene ved Presteheia skole i Kristiansand skal bli flinkere til å hilse på hverandre. De tror at det vil motvirke mobbing, og skape et bedre skolemiljø.

Refleks

Refleksbånd på ranselen skal minne elevene om hvor viktig det er å se hverandre.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

I formiddag var det avspark for hilsekampanjen på Presteheia skole. Barna skal bli flinkere til å si: Hei.

Rektor Venke Krogstad Nome tror det skal bidra til et bedre skolemiljø.

– Vi begynte å spille på dette å si hei og hva det betyr. Det betyr jo det at vi ser hverandre. Når vi ser hverandre så bekrefter vi hverandre, og da er vi med på å skape vennskap og en trygg skole, sier Nome.

Viktig å bli sett

Eivind Omland Seland

Eivind Omland Seland

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Presteheia barneskole i Kristiansand har 260 elever. Noen elever opplever å bli holdt utenfor. Ved å fokusere på det å se hverandre – er målet å inkludere disse elevene i fellesskapet.

Elev Eivind Omland Seland vil gjøre sitt for å få en mobbefri skole.

– Hvis noen sier hei og andre ikke sier hei – så kan de føle akkurat som de ikke er der. Jeg vil ha en skole som er mobbefri og helt grei og fin, sier Eivind.

Handler om holdning og handling

Skolekampanjer mot mobbing har det vært mange av opp igjennom. Slike kampanjer er ikke nok, men de er viktige for å skape gode holdninger, sier Ingrid Lund, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

– Bakgrunnen for disse kampanjene er at man skal endre holdninger hos barn, og det er et godt utgangspunkt for å hindre mobbing i skolen. Slike kampanjer et godt fundament for videre arbeid mot mobbing, sier Lund.

Ingrid Lund

Førsteamanuensis Ingrid Lund mener holdningsskapende arbeid må følges opp med konkret handling.

Foto: NRK

– Hva mer må til for å hindre mobbing?

– Det vi vet er det viktigste er at skolen må jobbe på ulike nivåer. Det første er holdningsskapende arbeid. Men når mobbing skjer – er den store forskjellen på gode og dårlige skoler at de gode skolene er de som tak og handler og som tar barn som ikke trives på alvor.

– Betyr det at vi trenger vi færre kampanjer og mer handling?

– Nei vi trenger både og. Vi trenger kampanjer som setter i gang ting samtidig som trenger vi skoler som følger det opp. Vi ser er at skoler som klarer å følge opp over tid og hvor det ligger i systemet – i det enkelte klasserom og hos ledelsen – er de som lykkes best, sier Lund.