Starter fedmekirurgi i Arendal

Sørlandet sykehus skal neste år starte med fedmekirurgi i Arendal. Målet er 200 operasjoner hvert år.

Fedme

Arendal sykehus skal starte med fedmeoperasjoner, og gi et tilbud til de med helseskadelig overvekt. (Arkiv)

Foto: Scanpix

Jan Roger Olsen

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen satser på 200 fedmeoperasjoner årlig i Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Fedmeoperasjon

Ved en fedmeoperasjon innsnevrer man magesekken slik at denne blir mye mindre.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Administrerende direktør Jan Roger Olsen har laget sitt forslag til budsjett for sykehuset neste år.

Her går han inn for at sykehuset i Arendal starter med 50 fedmeoperasjoner neste år.

Høyt prioritert

Planen er å øke kapasiteten til 200 fedmeoperasjoner årlig ved sykehuset.

– Dette er et viktig tilbud til en høyt prioritert gruppe. Det er betydelig underdekning nasjonalt når det gjelder fedmeoperasjoner. Det er dokumentert at dette er et tilbud som virker, sier Olsen.

Utsetter andre tilbud

To andre nye sykehustilbud er også vurdert startet opp, men disse er foreløpig satt på vent.

Det gjelder et tilbud for ME-pasienter, såkalt tretthetssyndrom, og et nytt tilbud i smertebehandling.

Disse tilbudene er foreløpig utsatt.

– Vi trenger mer tid til å vurdere riktig behandlingsregime når det gjelder ME, sier Olsen.

– Også smertetilbudet må vente til vi har bedre økonomi, sier han.

8 nye ambulanser

Alle de 30 ambulansene ved sykehuset må etter hvert skiftes ut.

Neste år byttes 8 av de gamle ambulansene, og sykehuset inngår en leasingavtale på de nye.

– Dette er helt nødvendig for pasientsikkerheten, sier Jan Roger Olsen.

Om en uke skal styret ved Sørlandet sykehus ta stilling til budsjettet for neste år.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.