Starter bygging av ny E39 i 2018

Byggingen av ny E39 fra Kristiansand til Lyngdal skal starte i 2018.

Ny E39 Kristiansand - Lyngdal

Illustrasjon, Statens vegvesen.

Foto: Illustrasjon

Det statlige selskapet «Nye Veier» har vært forsiktig med å gi angi i et eksakt tidspunkt for oppstart, men bekrefter nå at det skal lyses ut stillinger rett over nyttår, for å bygge opp en prosjektorganisasjon.

– Vi vil jakte på kontorlokaler lenger vest, for å etablere prosjektorganisasjonen ute, sier direktør for teknologi og utbyggingsstrategi i «Nye veier», Anette Aanesland.

Selskapet legger opp til byggestart i 2018, men holder døra på gløtt for at det kan bli 2019 dersom ting tar tid.

– 2018 kommer veldig fort, men det er vår plan og er det vi jobber mot. Nå foregår reguleringsplanleggingen og intensjonen er å få på plass en entreprenør så fort som mulig, sier Aanesland.

Strekningen Kristiansand-Lyngdal vil ferdig utbygd være 68 kilometer lang, og er del av en større utbygging av E39 fra Kristiansand til Rogaland. Tidligere har NRK.no omtalt at strekningen vil få ni bomstasjoner.

Deles opp i flere entrepriser

Anette Aanesland

Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi i Nye Veier, Anette Aanesland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Hele strekningen har en kostnadsramme på om lag 22 milliarder kroner. Det er så mye at oppdraget vil bil delt opp, men detaljene er ikke klare.

– Nå er strekningen prioritert. Vi skal utarbeide en kontraktsstrategi, og skal bestemme om enkelte deler, som for eksempel store brokonstruksjoner, skal løftes ut i en egen entreprise, eller om hele prosjektet skal deles opp i to eller tre totalentrepriser, sier Aanesland.

Trolig vil byggingen starte i Kristiansand, så jobber man seg vestover.

– Det er i Kristiansand man nå regulerer, og dermed blir den strekningen først klar for bygging. Derfor vil det være naturlig å tenke at man starter vest i Kristiansand og jobber seg gjennom Søgne, sier Aanesland.

Ingen garanti

Selv om «Nye Veier» jobber mot byggestart i 2018 er det ingen garanti for dette.

– Nå er strekningen prioritert, men vi vurderer porteføljen to ganger i året, og i teorien kan andre strekninger gå forbi. Derfor må prosjektorganisasjonen her jobbe for gode løsninger og å holde kostnadene så lave som mulig, uten at det går utover nytten, sier Aanesland.

Sentrale stillinger i prosjektområdet vil bli utlyst etter nyttår.