NRK Meny
Normal

Ikke spørsmål om å stoppe tarmoperasjonene i Arendal

Styret ved Sørlandet sykehus stanser ikke tarmkreftoperasjonene i Arendal.

Sykehusstyret Sørlandet sykehus

Tallene rundt tramkreftoperasjonene ved Sørlandet sykehsu ble diskutert på sykehusets styremøte i dag.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Jan Roger Olsen og Camilla Dunsæd

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen og Styreleder Camilla Dunsæd på styremøtet i dag.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

I dag ble saken debattert på styremøte til Sørlandet sykehus.

Administrasjonen hadde ikke lagt fram forslag om at operasjonene skulle stoppes, men det var knyttet spenning til om noen i styret ville fremme benkeforslag om at operasjonene skulle stoppes i Arendal.

Til tross for at flere av styrets medlemmer kom med kritikk av tarmoperasjonstallene, fremmet ingen forslag om stopp.

– Ingen grunn til å stenge

Styreleder ved Sørlandet sykehus, Camilla Dunsæd, sa tirsdag at hun ikke vil stanse tarmkreftoperasjonene ved Sørlandet sykehus Arendal. Det var heller ikke noe tema for henne i dag.

– Jeg syntes ikke det var nødvendig å diskutere det egentlig. Både klinikksjefen, fagdirektøren og direktøren har gått god for at tiltakene som er satt i verk i Arendal gjør at det er helt trygt å la seg operere i Arendal. Da er det ingen grunn til å begynne og tenke på å stenge den avdelinga, sier Dunsæd.

– Ikke flate nok

Ansattrepresentant i styret, Liv Hellen Skjold Rafoss, mener sykehuset ikke har tatt nok selvkritikk i tarmsaken.

– Man må bare brette buksa helt ned, og legge seg helt flat, sa hun på styremøtet i dag.

Til det svarer styreleder Dunsæd:

– Noen av styremedlemmene opplever at enkelte i Arendal har gjort et forsøk på å bagatallisere tallene i rapporten. Jeg tror ikke det gjelder fagmiljøet selv, fagmiljøet har tatt dette på dypeste alvor og gjør nå virkelig alt det kan for å få den samme kvaliteten i Arendal som i Krsitiansand.

– Hvis vi nå kan legge dette bak oss og ta fatt på de konstruktive tingene som ligger foran oss, har sykehuset kommet et stykke lenger, sier Dunsæd.

Bare foreløpig konklusjon

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen er fornøyd med at styret i dag ikke hadde oppe som tema om operasjonene i Arendal skulle stanses.

Halvor Gude

Den ekstrerne granskeren, Halvor Gude, informerte styret om de funnene han gjorde i sin granskning.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Jeg tar det som en bekreftelse på at styret mener administrasjonen på det nåværende tidspunkt har gjort grundige vurderinger og sett helheten.

– Det dreier seg jo om at dette er tilknyttet også akuttberedskapen, så det er helheten som ligger som en vurdering.

– Jeg understreker at dette kun er en foreløpig konklusjon fra administrasjonen som skal konkluderes når vi både ser utviklingen og helheten i ly av den samlede planen for kreft, sier Olsen.

Har fortsatt tillit

– Begge legeforeningene har sagt at de ikke har tillit til deg. Føler du at du har styrets tillit?

– Fra styret så oppfatter jeg at det ikke har vært noe spørsmål, sier Olsen.

Også styrelederen sier at det ikke påvirker styret hva Vest-Agder legeforening og Aust-Agder legeforening mener om direktøren.

– Det er ikke noe som påvirker min tillit til direktøren. Det er ikke et tema for oss, sier Dunsæd.