Stans i trafikken

Politiet i Agder opplyser om at det var en stans i trafikken på E18 ved Longum Park. Det skal ha vært snakk om et sykdomstilfelle. Veien er nå åpnet igjen.