Mer styrtregn kan gi dyrere forsikringer

Norge vil få mer ekstremvær i årene som kommer. Det kan føre til høyere forsikringspremier for dem som bor i utsatte områder, advarer forsikringsbransjen.

Flom Kristiansand, Grim

Gangveien i Suldalen utenfor Kristiansand sentrum ble fylt med vann fredag for halvannen uke siden. Nå advarer forsikringsbransjen mot at slikt styrtregn på sikt vil øke forsikringspremien.

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– I tiden framover vil stadig flere oppleve kraftig regn rundt husene sine. De som er ekstra utsatt for styrtregn vil på sikt få dyrere forsikring, sier informasjonsdirektør i If forsikring, Jon Berge.

Vil koste minst 90 millioner

For halvannen uke siden ble flere boligområder i Kristiansand, blant annet på Grim og i Vågsbygd, rammet av ekstrem nedbør. Kjellere ble oversvømt og biler havnet i vannmassene. En oversikt NRK har gjort viser at skadene vil koste forsikringsselskapene minst 90 millioner kroner.

De fleste av disse kravene dekkes ikke av forsikringsselskapenes naturskadeordning, men går på den enkeltes forsikring. Dette fordi styrtregn ikke regnes som en naturskade, opplyser Jon Berge.

Jon Berge- informasjonsdirektør If forsikring

Informasjonsdirektør i If forsikring, Jon Berge, sier forsikringsbransjen ser med bekymring på villere og våtere vær her til lands.

Foto: If forsikring

Kjøkken og kunst i kjelleren

– Det er avgjørende at politikere og kommunene ser viktigheten av å utbedre ledningsnettene. Norge vil oppleve mer av denne værtypen framover. Det er viktig å få rettet opp i disse problemene, sier Berge.

Han forteller at de har huseiere i Osloområdet som har fått ødelagt kjelleren sin ti år på rad. Disse har nå fått økte forsikringspremier.

– En kjeller i et bystrøk er dyrere å bygge opp igjen enn en kjeller i et grisgrendt strøk. Dette fordi folk i byene ofte innreder kjelleren slik de innreder arealer over bakken. De har gjerne kjøkken der og kunst på veggene, sier Berge.

Grimsmyra i Kristiansand

Dette området, Grimsmyra på Grim i Kristiansand, ble spesielt hardt rammet av styrtregnet for halvannen uke siden.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Vil stille krav til kundene

Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende forsikring, sier styrtregn rammer veldig tilfeldig. Hun mener det derfor er vanskelig å prisjustere forsikringer i forhold til det.

– Flomrammede områder derimot, kan få justerte priser over tid. Bor du i et høyrisikoområde, vil du kunne oppleve en høyere pris på forsikringen din, sier Tofterå Slettemoen.

Gjensidige forsikring har ingen kortsiktige planer om å øke prisene for dem som har vært uheldige flere ganger. De ser for seg at de i stedet kan stille krav til kunder om utbedring.

– Vi vil i første omgang se på tiltak som kan gjøres i samarbeid med kunden. For eksempel drening rundt huset eller utbedring av rør – og avløpssystemer, sier kommunikasjonssjef Arne Voll.

Han kommer for øvrig med følgende råd til alle som oppbevarer verdifulle minner i kjellerboden:

– Få fotoalbumene, bryllupsbildene og kunsten opp i høyden. Det vannet som kommer er så skittent at du sletter titalls år av livshistorien din. Vi har en lei tendens til å sette alle verdifulle kasser nederst i kjelleren, sier Voll.

Oversvømmelse Grim

Slik så det ut i en stue på Grim dagen etter styrtregnet forrige uke.

Foto: Privat