Hopp til innhold

Stadig flere bønder vil produsere juletrær

Stadig flere bønder og gårdbrukere på Sørlandet begynner med produksjon av juletrær. Dette kan være med på å redde et sterkt presset landbruk i landsdelen.

Stadig flere bønder og gårdbrukere på Sørlandet begynner med produksjon av juletrær. Dette kan være med på å redde et sterkt presset landbruk i landsdelen.

Juletreprodusent Rune Hansen synes det er gledelig at mange nå velger å satse på produksjon av juletrær i stor skala som ham selv.

Norsk Landbruksrådgiving Agder, som gir råd til de som vil starte produksjon, har opplevd meget stor pågang det siste året av gårdbrukere som vil starte juletreproduksjon.

Høsten 2012 startet de et eget juletreprosjekt for å øke produksjonen av juletrær på Agder.

Wenche Rundsag Høgetveit

Landbruksrådgiver Wenche Rundsag Høgetveit sier det er stor pågang av gårdbrukere som vil satse på juletreproduksjon.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Prosjektet skulle i utgangspunktet være et toårig prosjekt, men på grunn av stor pågang av produsenter som ønsker råd og informasjon om juletreproduksjon, så er prosjektpengene nærmest brukt opp allerede.

Pågangen av gårdbrukere som vil starte juletreproduksjon har vært så stor at man nå søker fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder om ytterligere pengestøtte for å hjelpe fremtidige juletreprodusenter på Sørlandet.

Det sier landbruksrådgiver Wenche Rundsag Høgetveit i Norsk Landbruksrådgiving Agder.

Hun sier flere gårdbrukere nå står på venteliste for å få hjelp til å starte med juletreproduksjon.

Lei av sauer

Juletreprodusent Rune Hansen i Laudal begynte med juletrær fordi kona var lei av sauene.

– Jeg begynte med juletrær fordi hun jeg er gift med var lei av sauene som gikk her og som sprang over gjerdene hele tida. Og noe måtte vi gjøre, og da ble det juletrær.

– Angrer du?

– Nei, jeg angrer ikke, men det er fryktelig mye arbeid. Det er mer arbeid enn de fleste tror, sier Hansen.

– Det er nå stor pågang av småbrukere og bønder som vil starte med juletrær. Kan du forstå det?

– Ja, det er en interessant tilleggsnæring. Det er mange småbruk rundt omkring og med juletrær så vil man kunne klare å få opp inntektene på bruket og kunne fortsette å drive.

Han ser store muligheter for småbruk som satser på juletreproduksjon.

– Her er det muligheter. Vi har underskudd på juletrær i Norge og det bør vi utnytte, sier Hansen.

På sikt ser han også for seg eksport av juletrær fra Norge, og peker på Tyskland som et meget stort marked for norske juletrær.

Rune Hansen

Rune Hansen sier det er mer jobb med juletrær enn mange kanskje tror.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Trenger mange juletrær

I Norge er det behov for cirka 1,9 millioner juletrær hvert år, med en markedsverdi på mellom 600–700 millioner kroner, ifølge Høgetveit.

Det importeres om lag 300.000 juletrær hvert år og de fleste kommer fra Danmark.

Men også Sverige, Latvia og Litauen leverer juletrær til Norge.

I Norge er det Rogaland som har den største produksjonen av juletrær med cirka 40 prosent av det totale norske arealet som brukes til juletreproduksjon.

Ønsker norske trær

Undersøkelser viser at et stort flertall av nordmenn ønsker norske trær, og betaler gjerne litt ekstra for dette.

Stadig flere vil ha edelgran i stedet for vanlig gran, og i dag er andelen edelgran på cirka 50–60 prosent av det totale antallet.

I 2010 ble det satt ut i underkant av 1,5 millioner planter av ulike arter juletrær på om lag 14.000 dekar jord her i landet. Næringen har en målsetting om en nær tidobling av dette arealet og et årlig planteomfang på mellom 8 og 10 millioner planter.

Det går frem av regjeringens stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken som ble lagt fem i 2011.

– Målsettingen må være at en betydelig del av denne planlagte økningen i juletreproduksjonen skal skje på Agder, sier Wenche Rundsag Høgetveit i Norsk Landbruksrådgiving Agder.

Store muligheter for Agder

I dag produserer organiserte produsenter i Agder Juletre cirka 15.000 trær årlig.

I tillegg er det en del som omsettes privat.

Det er om lag 50 juletredyrkere som er tilknyttet Agder Juletre og halvparten av disse har nyplantede arealer som ennå ikke er i bæring.

25 produsenter har arealer som har produksjonsklare juletrær.

– Bare i Agder-fylkene er det behov for cirka 100.000 juletrær hvert år. En del personer tar ut juletre fra egen skog, så det er ikke behov for så store mengder for salg. Men for å komme opp på en produksjon som gjør at Agder er selvforsynt med juletrær, så må produksjonen økes med cirka 50.000-60.000 trær årlig, sier Høgetveit.

1 dekar jord gir cirka 500 juletrær og det vil derfor være er årlig behov for tilplanting på 100–120 dekar.

Det tar mellom 8–10 år fra planting og til juletreet er ferdig til bruk.

Spennende

Birte Usland

Bondelagsleder Birte Usland sier juletrær er et stort og spennende marked for småbrukere her i landet.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Fylkesleder i Vest-Agder bondelag, Birte Usland, er positiv til den økende interessen for juletrær blant norske småbrukere.

– Dette er positivt og veldig bra. Juletrær er en forholdsvis ny næring og det er et stort og spennende marked både nasjonalt og internasjonalt. Vi her på Agder kan også dyrke sorter juletrær som de ikke kan klare andre steder, sier hun.

Mange småbruk må legge ned på grunn av dårlig inntjening, men Usland tror at juletreproduksjon kan gi vekst til en jordbruksnæring som sliter på Agder.

– Hvis vi får nok kompetanse på plass til å klare den produksjonen, så kan det bli meget positivt for indre deler av Agder, sier hun.