NRK Meny
Normal

Stadig flere vil jobbe gratis

Folk står nærmest i kø for å jobbe dugnad for Den Norske Turistforening (DNT).

Taumevatn Taumevatn i Sirdalsheiene er en av de mest besøkte fjellhyttene om vinteren

Taumevatn i Sirdalsheiene er en av de mest besøkte fjellhyttene om vinteren

Foto: Stavanger Turistforening / Den Norske Turistforening

Tall fra DNT viser at frivillige la ned 601.071 dugnadstimer i fjor. Det tilsvarer 343 årsverk og er en økning på 40.000 timer fra året før.

– Det er en stor økning i antall frivillige som vil jobbe for turistforeningen i Norge, sier daglig leder i DNT Sør, Bjørn Andersen-Steinsland.

I hans distrikt, Sørlandet, har tallet på frivillige dugnadsarbeidere på hytter og løyper økt med 30 prosent de siste årene.

– Uten dugnad hadde DTN stoppet opp. Organisasjonen vår er basert på frivillighet, sier Andersen-Steinsland.

  • Her finner du turløyper i ditt distrikt: Ut.no.

– Trendy med friluftsliv

Bjørn Andersen-Steinsland

Bjørn Andersen-Steinsland er daglig leder for DNT Sør.

Foto: Svein Johnsen / NRK

I flere år har turistforeningen på Sørlandet hatt rundt 100 frivillige, men de siste par årene har det steget kraftig til nær 140 som stiller på dugnad for turistforeningens arbeid.

Til sammen utgjør den frivillige innsatsen rundt 9 fulle årsverk.

– Det er helt avgjørende både med tanke på drift og vedlikehold av hyttene våre i Setesdal, skiløyper og andre aktiviteter.

Han tror årsaken er at friluftsliv har blitt mer populært de siste årene.

– Det er trendy med friluftsliv og nordmenn er glad i fjell og natur, sier han.

– Sosialt og opplevelsesrikt

Bjørn Brantzæg

Bjørn Brantzæg trives godt med å jobbe frivillig.

Foto: Svein Johnsen / NRK

Bjørn Brantzæg er en av mange som jobber som frivillig for turistforeningen på Sørlandet.

Han sier det sosiale og opplevelsene i fjellet er årsaken til at han har jobbet gratis i så mange år.

– Jeg møter mange hyggelige mennesker, jeg får gå i fjellet og jeg får trent, men det viktigste er at jeg får være med å bygge opp noe de neste generasjonene kan benytte seg av, sier Brantzæg.

– Hyttene våre i fjellet er ganske gamle, og de trenger å bli holdt ved like. Det har jeg hatt stor glede av å holde på med.