Stadig flere får lærlingplass

Flere videregående-elever får læreplass viser tall fra Utdanningsdirektoratet. I fjor fikk nesten tre av fire søkere læreplass i norske bedrifter.

Ulrikke fikk lærlingeplass hos Stormberg

Like før jul fortalte NRK om Ulrikke Hansen Loland som fikk læreplass hos Stormberg i Kristiansand. Etter kort tid ble hun kåret til månedens beste selger.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen

– Det er store forskjeller mellom fylkene, men aldri før har flere fått lærlingplass, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Torsdag offentliggjorde Utdanningsdirektoratet tallene for læreplasser som viser at det på landsbasis ble det satt ny rekord i 2017. I fjor fikk 72 % av søkerne læreplass. Målingene startet i 2011.

Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister for Høyre

– Det er store forskjeller mellom fylkene, men aldri før har flere fått lærlingplass, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: NRK

Viser god fremgang

– Rogaland er blant de beste fylkene der 78,4 % får lærlingplass, mens det svakeste fylket er Østfold der 60,5 % får plass, fortsetter Isaksen.

Han opplyser at regjeringen har gjort flere tiltak for å styrke satsingen for å få flere lærlingplasser.

– I forrige regjeringsperiode økte vi lærlingetilskuddet og vi satte krav om å ha lærlinger i prosjektene for å vinne anbud. Mange har også jobbet veldig fra for å få med kommunene, fylkene og bedriftene for å skaffe flere lærlingplasser, fortsetter Isaksen.

Han trekker også frem innføringen av ny merkeordning for lærlingebedrifter, som vil si at bedriftene får et merke som sier de er en lærlingbedrift.

Vil fortsette med det som fungerer

Han trekker frem Rogaland som gjennom flere år har hatt gode tall. Fylkeskommunen oppmuntrer kommunene til å ta inn lærlinger og har jobbet systematisk med dette i lang tid.

– Vi kommer til å fortsette med det vi ser fungerer nå, og ha et høyt lærlingetilskudd, ha merkeordninger og stille krav til bedriftene. Vi kommer også til å gå tettere på hvert enkelt fylke for å se om det er noen konkrete tiltak vi kan gjennomføre sammen, sier Isaksen.

I Vest-Agder fylkeskommune, er de godt fornøyde med at flere yrkesfaglever får lærlingplasser.

– Vi er glade for at de gode tallene fra Utdanningsdirektoratet, og vi ser at det jobbes godt rundt om på opplæringskontorer, sier fagopplæringssjef i Vest-Agder fylkeskommune, Kai Tore Flottorp.

Kai Tore Flottorp

I Vest-Agder fylkeskommune, er de godt fornøyde med at flere yrkesfaglever får lærlingplasser, sier fagopplæringssjef, Kai Tore Flottorp.

Foto: Vest Agder fylkeskommune

Oppgangstider

Han trekker frem at det har vært oppgangstider i flere markeder som er viktige for yrkesfagene.

– Vi har hatt gode tider i flere viktige markeder, for eksempel bygg og anlegg og i teknikk og industriell produksjon-fagene (TIP). Det er flere virkemidler som er satt i gang som gjør at flere bedrifter tar kontakt med fylkeskommunen for å bli en læreplass, fortsetter Flottorp.

– Det som er viktig nå er tettere bånd mellom næringsliv og skolen, det har mye å si for å få læreplass. Relevant praksis er hovednøkkelen, avslutter han.

Godkjente lærekontrakter i 2017

Fylker

Godkjente lærekontrakter

Østfold

938

Akershus

1 462

Oslo

1 723

Hedmark

707

Oppland

758

Buskerud

1 018

Vestfold

954

Telemark

672

Aust-Agder

497

Vest-Agder

894

Rogaland

2 417

Hordaland

2 154

Sogn og Fjordane

621

Møre og Romsdal

1 127

Nordland

1 319

Troms

828

Finnmark

453

Trøndelag*

2 280

Alle fylker

20 822