Stadig flere betaler parkering med mobilen

Om lag 20 prosent av bilistene i Kristiansand bruker mobiltelefonen for å betale P-avgift fremfor å putte penger på betalingsautomatene. Nå varsler parkeringsselskapet kutt i antallet P-automater.

Parkeringsavgift med mobiltelefon

Mobiltelefon eller betalingsautomat? Stadig flere velger mobilen for å betale P-avgiften.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Betaling med mobiltelefon og en applikasjon på telefonen er den raskest voksende betalingsmåten blant bilistene i byen.

Stadig flere benytter mobiltelefonen og billettløse betalingsordninger når man skal korttidsparkere.

– Ja, det er et økende antall hver eneste måned. Per dags dato er det cirka 20 prosent som betaler med mobilen, sier avdelingsleder i P-selskapet Ole Jacob Rynning-Tønnesen til NRK.

Parkeringsselskapet ønsker nå også å innføre den samme ordningen for dem som leier faste P-plasser.

Færre betalingsautomater på sikt

Ole Jacob Rynning-Tønnesen

Avdelingsleder i P-selskapet Ole Jacob Rynning-Tønnesen.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

I dag står det cirka 150 betalingsautomater utplassert i Kristiansand.

En ny betalingsautomat koster om lag 100.000 kroner å plassere ut. I tillegg kommer utgifter til drift og vedlikehold.

Rynning-Tønnesen sier at dersom betalingstrenden med mobiltelefon fortsetter, så vil det føre til færre betalingsautomater og reduserte kostnader for P-selskapet.

– Betaling med mobiltelefonen er ikke den største betalingsplattformen vi har i dag, men denne betalingsordningen har vokst meget hurtig de siste par årene. På sikt vil nok dette føre til at vi kan redusere antallet betalingsautomater, sier han.

– Når er alle betalingsautomatene helt borte?

– Jeg vil ikke spå noe om det. Så lenge mynter er et lovlig betalingsmiddel, så vil vi tilby muligheter for å betale med mynter. Om betalingsautomatene vil forsvinne helt og når det eventuelt vil skje, er foreløpig litt uvisst, sier han.

– Positiv utvikling

Rynning-Tønnesen mener det er mange fordeler for både bilistene og P-selskapet at man betaler parkeringsavgiften med mobiltelefonen.

– Bilistene trenger ikke å tenke på kontanter eller kredittkort. Og de kan forlenge parkeringstiden raskt på mobiltelefonen uten å måtte oppsøke betalingsautomaten og putte på penger. Og for oss i parkeringsselskapet betyr det at vi slipper å håndtere så mange mynter. Så dette er en positiv utvikling, sier han.

– Har tiden løpt fra betalingsautomatene?

– Ja, men dette handler også om at vi skal tilby betalingsordninger for alle kundegrupper, både for dem som bruker mynter og kredittkort, og for dem som vil betale via en mobilapp. Også er det jo slik at dersom mobiltelefonløsningen av en eller annen årsak ikke skulle fungere, så skal det fortsatt være mulig å betale på automaten. Så det er liksom en ekstra backup og godt for oss å ha flere betalingsmetoder, avslutter Rynning-Tønnesen.