Stadig færre båter stjeles

Antall båttyverier på Sørlandet gikk kraftig ned denne sommeren. Politiet tror bedre sikring av båter og båthavner kan ha vært utslagsgivende.

båthavn

Tendensen er klar: Det blir stadig mindre kriminalitet i båthavnene.

Foto: Berge, Asbjørn Odd / NRK

Ifølge ferske tall fra politiet har nedgangen fra mai til august vært på rundt 35 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Flere årsaker

Ragnar Ringvold

Ragnar Ringvold opplyser at færre saker ble anmeldt til agderpolitiet denne sommeren.

Foto: NRK

Bedre sikring av båter og høyere vakthold i flere havner, kan ifølge Ragnar Ringvold i agderpolitiet være noen av årsakene til den positive utviklingen.

– For det første er det en generell nedgang i antall anmeldte saker til Agder politidistrikt i løpet av dette året, for det andre tror vi båteierne har hatt økt fokus på sikkerheten for egen båt – og for det tredje så vet vi at det i flere båthavner er etablert vakthold, sier Ringvold

Positiv utvikling

Ifølge tall fra politiet ble det fra 15. mai til 15. august anmeldt 83 tilfeller av båttyverier mot 124 i fjor.

I flere år var tyveri av båtmotorer spesielt populært. Noen drev forretning med stjålne motorer, enkelte stjal til eget bruk, mens utenlandske bander stjal motorer som de tok med seg til hjemlandet.

Men de siste tre årene viser at det har det vært en markant nedgang i tyveri av båter, båtmotorer og annet båtutstyr. Ifølge politiets egen statistikk viser tallene at nedgangen er på nær 40 prosent fra 2008 til 2010.

Båter raidet i Kjørrefjord båthavn

I 2007 ble 49 av båtene i Kjørrefjord båthavn utsatt for innbrudd.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK