Spør om mikroplast

Petter Benestad (V) vil vite hva ordføreren i Kristiansand vil gjøre for å forhindre utslipp av mikroplast i Byfjorden. De bitte små plastbitene brukes i en rekke produkter. Benestad mener helse- og miljøskadelige stoffer kan bli spredd gjennom kommunale renseanlegg og ved snøtømming i Otra.

Petter Benestad
Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK