NRK Meny
Normal

Spøker for kunstig øy

Det spøker for Key West. Det kunstige øy-prosjektet i Lyngdal er ikke med i kommuneplanen.

Key West-prosjektet i Lyngdal

Key Westprosjektet møter motbør

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Det ser mørkt ut for ideen om en kunstig øy med hytter, restaurant, veier og kanaler i Lyngdal.

Prosjektet "Key West" utenfor Kvavikstranda i Lyngdalsfjorden, er nemlig ikke innlemmet i utkast til ny kommunedelplan.

Initiativtaker Olav B. Løland er skuffet over at den kunstige øya ikke nevnes i planen.

Det at planen ikke er tatt med i utkast til kommunedelplan var et stort tilbakeskritt. Denne øya ville ha betydd mye for Lyngdal som turistkommune,  sier Løland til Farsunds Avis.

Ingen av de ni medlemmene av styringsgruppen ønsket nemlig å innlemme den planlagte gigantøya i kommunedelplanen. Mye skal til om de skifter mening.

En kunstig øy som det her er snakk om vil også være et veldig unaturlig inngrep i fjorden rent miljømessig. -Vi er også usikre på hva slags konsekvenser et slikt inngrep vil få for turismen man allerede har i området, sier Lyngdal-ordfører Hans Fr. Grøvan til Farsunds Avis.