Hopp til innhold

Spleiser på å betale for lovbrudd

Da et ektepar ble dømt til å betale nesten 300 000 kroner for å ha felt et tre på naboens eiendom, ble det opprettet en «Spleis» for å hjelpe dem med å betale. Advokat reagerer sterkt.

Spleis på Facebook

SPLEIS: Spleiser som deles på Facebook, blir stadig mer populært.

Foto: Skjermdump fra Facebook

– Spleiseaksjoner på idømte bøter og erstatninger er uetisk. Det kan til og med være kriminelt dersom det støtter eller oppfordrer til kriminell virksomhet, sier advokat i Fram advokater Martin Weydahl.

Han representerte den ene parten i en sak hvor det etter dommen ble satt i gang en «Spleis».

Det begynte med en dom i Aust-Agder tingrett i oktober. Et ektepar i Tvedestrand ble dømt til å betale erstatning til en hyttenabo fordi de hadde felt et større furutre på deres eiendom.

Ekteparet ble dømt til å betale rundt 270 000 kroner. Det meste var saksomkostninger.

100 000 kroner var erstatning for det tapte treet.

Tre Tvedestrand

I dommen kommer det fram at furutreet som ble felt, sperret for innsyn mot hytteeiernes terrasse og uteplatting. Flere vitner forklarte at de var svært restriktive når det gjaldt hogging av trær på deres eiendom.

Foto: privat

Bekjent opprettet en «Spleis»

Mange reagerte sterkt på dommen.

Dermed opprettet en bekjent av det dømte ekteparet en «Spleis» som ble delt på Facebook. Hensikten var å hjelpe de dømte med å betale erstatningen til hytteeierne.

Initiativtaker Eirik Stiansen ønsker ikke å uttale seg til NRK, men har tidligere sagt til Tvedestrandsposten at «100 000 kroner er altfor mye å betale for et furutre».

På spleisen sto det at ekteparet «handlet i god tro». Det er det delte meninger om.

Det sentrale spørsmålet i rettssaken, var om ekteparet hadde fått tillatelse til å felle treet. Det hevdet de selv. Hytteeierne nektet.

Rettens konklusjon var at det ikke var sannsynliggjort at ekteparet hadde fått tillatelse.

– Viser liten respekt for domstolene

Advokat Weydahl, som representerte hytteeierne i denne saken, sier at saken ble grundig gjennomgått i retten. Begge parter fikk uttale seg og åtte vitner ble avhørt.

Han mener de dømte er rettmessig og rettferdig dømt.

Derfor reagerer han på spleisen som ble opprettet etterpå.

– Folk som er med på å yte slik støtte til dømte, viser liten respekt for domstoler og rettsvesen, sier han.

Martin Weydahl

Advokat i Fram advokatfirma Martin Weydahl, mener slike spleiser er uetiske.

Foto: FRAM Advokatfirma AS

– Ikke ulovlig

Daglig leder i Spleis Bjørn Kjetil Hellestræ, synes derimot ikke spleisen er problematisk.

– Vi tar selvsagt ikke stilling til selve saken, men konstaterer at det ikke er ulovlig å samle inn penger for å hjelpe domfelte med å oppfylle sin plikt til å betale erstatning til de skadelidende.

– Tror du en spleis som dette, kan være med på å bagatellisere et lovbrudd?

– Nei det tror jeg ikke. De fleste lovbrudd får en reaksjon folk opplever som rettferdig, men fra tid til annet er det dommer som skaper reaksjoner. Da hender det at folk går sammen for å vise sympati og gjøre byrden lettere for de berørte.

MONTASJE: SKJERMDUMPER FRA SPLEIS PÅ FACEBOOK

Saken om furutreet har engasjert mange. Det vises også i kommentarene fra folk som har vært med på å spleise.

– Kan være en stor påkjenning

Mannen som sammen med sin kone ble dømt til å betale erstatning til hytteeierne, sier at de nå har lagt selve saken bak seg og ikke ønsker å uttale seg om den. Når det gjelder selve spleisen og pengene de har fått via den, sier han at det har vært til stor hjelp.

Hytteeierne har andre erfaringer med det som skjedde etter at saken ble avgjort i retten.

Ifølge deres advokat har kommentarer i sosiale medier som førte til at kronerullingen ble satt i gang, vært en stor påkjenning for dem.

De ønsker derfor ikke selv å uttale seg til NRK.

Vi spleiser som aldri før

Mens noen spleiser går dårlig, har spleisen om furutreet gått veldig bra.

Målet var å samle inn 100 000 kroner. Da spleisen ble avsluttet, hadde 91 700 kroner kommet inn. 217 personer har vært med på å gi.

Spleisene, som brukes til alle mulige formål, har blitt svært populære.

Prognosene viser at det kommer til å bli samlet inn 100 millioner kroner i år. Det er en økning på 60 prosent fra i fjor.

Spleis bøter

Det er opprettet flere spleiser der formålet er å få folk med på å betale for fartsbøter. Disse to har ikke gått særlig bra.

Foto: Skjermdump fra Spleis