NRK Meny
Normal

Spesialenheten henla politijakt-sak

Spesialenheten for politisaker har konkludert med at ingenting straffbart har skjedd i saken hvor en mann i 30-årene omkom i en frontkollisjon i Lindesnes i slutten av mars.

Omkom etter biljakt på E39

Vogntoget sto i grøfta på E39 ved Vigeland i Lindesnes etter dødsulykken der en personbil kolliderte med vogntoget som kjørte i vestgående retning.

Foto: NRK Sorlandet / NRK

Spesialenheten for politisaker har konkludert med at det ikke var straffbare forhold som førte til ulykken hvor en mann døde etter å ha frontkollidert med et vogntog.

Ulykken skjedde etter en bilforfølgelse av politiet ved Vigeland i Lindesnes i Vest-Agder. En mann i 30-årene omkom etter en frontkollisjon med et vogntog på E39 natt til 31. mars i år.

Les også:

Dødsulykke på E39 i Lindesnes

Både de involverte i politiet og vogntogsjåføren har blitt avhørt i etterforskningen som har blitt gjort av Spesialenheten for politisaker.

Foto: NRK Sorlandet / NRK

Hendelsen skjedde i forbindelse med en rutinekontroll fra politiets side, da de ble gjort oppmerksomme på en ulyd fra en bil. De ville undersøke det nærmere og bestemte seg for å kjøre etter bilen, og brukte lysene for å signalisere at den skulle kjøre inn på en busslomme lenger fremme.

Føreren av bilen ville ikke stoppe etter gjentatte forsøk med blålys, og politibilen holdt avstand da han så vogntoget.

Han reduserte farten og slo av blålysene fordi han vurderte vogntoget som en mulig risikofaktor, og ønsket da ikke å fortsette forfølgingen.

Spesialenhetens konklusjon

Ikke uforsvarlig

I konklusjonen fra Spesialenheten står det blant annet følgende (sitatet er anonymisert):

"Etter Spesialenhetens mening er det ingen holdepunkter for at politibetjent As kjøring var uforsvarlig. Han må tvert imot sies å ha ivaretatt hensynet til trafikksikkerheten ved at flere ganger valgte å slå av blålysene for å se an Xs reaksjon, og valgte å avbryte forfølgelsen til bilen da han ble oppmerksom på vogntoget."

Det er rutine at Spesialenheten kobles inn når politiet er involvert i en ulykke hvor en person dør eller blir hardt skadd.

– Tilfredsstillende

Politimester Kirsten Lindeberg mener det er tilfredsstillende å oppleve at politiet har opptrådt korrekt.

Politimester Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg mener det er tilfredsstillende at politiet ikke har gjort noe kritikkverdig.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Det er alltid tilfredsstillende når Spesialenheten sier at våre politimenn- og kvinner har oppført seg på en slik måte at det ikke er grunnlag for kritikk, sier Lindeberg.

Hun mener slike situasjoner som oppstå på E39 er krevende.

– Hvilke instrukser har dere når det gjelder bilforfølgelse?

Vi har en egen instruks når det gjelder utrykning, og våre tjenestemenn- og kvinner skal til enhver tid vurdere risikoen ved å fortsette forfølgelsen og stoppe hvis de ser det blir for farlig, sier Lindeberg.