Sperrer datatilgang for NAV-ledere etter snoke-skandale

NAV i Agder-fylkene sperrer nå datatilgangen for ledere og mellomledere slik at de ikke kan søke internt i kollegaers journaler. Tiltaket kommer etter snoke-skandalen i NAV Aust-Agder.

Tillitsvalgte i NAV reagerer sterkt på at sju ledere i NAV Aust-Agder er tatt for datasnoking på kollegaer.

Det svært spesielle tiltaket ved NAV-kontorene i begge Agder-fylkene kommer som følge av at sju nåværende og tidligere ledere i etaten i Aust-Agder er avslørt og tatt for snoking i kollegajournaler.

Per Lund

Avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder Per Lund.

Foto: NRK

– Vi har gode rutiner som ligger i bunn for å sikre oss mot dette og vi har en årlig gjennomgang i forhold til de personene som har behov for persontilganger i våre saksbehandlingssystemer. Men som en ekstra forsikring så har vi fjernet tilgangen for mellomledere og ledere som ikke har behov for denne informasjonen.

Det sier avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder Per Lund til NRK.

– Vi har ingen grunn til å mistenke noen av våre ledere eller mellomledere i Vest-Agder for å stå bak tilsvarende forhold som i Aust-Agder, men for å være sikker på at ikke sånt skal skje, så er dette et tiltak NAV har iverksatt, sier han.

Reglene som gjelder i NAV rundt disse forholdene blir jevnlig tatt opp med ledere og mellomledere ved NAV-kontorene i fylket.

– Vi føler at vi har rimelig god kontroll på dette, men det kan alltid skje en glipp, sier han.

– Kan du garantere at vi ikke om noen uker får tilsvarende avsløringer i Vest-Agder som i Aust-Agder?

– Man kan aldri gi noen garantier, men det ville overraske meg stort om noe slikt skulle dukke opp, sier Lund.

Snoke-skandalen i Aust-Agder

Det var Agderposten som brakte nyheten 5. desember om at fire nåværende og tidligere ledere i NAV var tatt for datasnoking i kollegajournaler.

NAV-direktør Hilde Høynes i Aust-Agder bekreftet saken.

Hilde Høynes

Fylkesdirektør Hilde Høynes sier situasjonen i NAV Aust-Agder er utfordrende for alle som er involvert i snoke-saken.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Nå er ytterligere tre ledere avslørt for tilsvarende forhold, ifølge en pressemelding fra NAV.

Avsløringene i NAV kommer etter at 19 ansatte i etaten har bedt om innsyn i loggene sine. Loggene har avdekket at sjefene deres har brutt regelverket for søk på egne ansatte.

– Vi behandler sakene etter NAVs retningslinjer. Sakene vurderes etter alvorlighetsgrad. Det skal være en enhetlig praksis for konsekvens i etaten. Reaksjonsformene spenner fra skriftlig advarsel til endringsoppsigelse og i ytterste konsekvens oppsigelse, sier Høynes.

– Dette er ulovlig

Norsk Tjenestemannslag (NTL), som representerer Nav-ansatte, krever nå at det blir reagert overfor lederne og mellomlederne i Aust-Agder som har snoket.

Hanne Nordhaug

Leder i NTL NAV Hanne Nordhaug.

Foto: Einar Kleveland / NRK

– Dette er ulovlig og vi mener det er brudd på taushetsplikten at de har gått inn i NAVs systemer og hentet opplysninger som de ikke har rett på.

Det sier leder i NTL Nav Hanne Nordhaug.

– For det første er vi opptatt av at det blir en reaksjon hvis det er gjort ulovlige oppslag. Så er vi opptatt av at rutinene blir fulgt, for vi har egentlig gode rutiner for det her. Så må vi også se på om vi må endre rutinene for ledere i NAV, sier hun.

NAV Aust-Agder

Snoke-saken i NAV Aust-Agder fører til en rekke tiltak for å hindre lignende saker i fremtiden.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Her er NAV-tiltakene som skal hindre lignende tilfeller i fremtiden:

  • Forsterke ident-administrator-teamet på fylkeskontoret.
  • Styrke oppfølging av ident-ansvarlige.
  • Styrke den faglige opplæringen av ledere.
  • Sperre tilganger for ledere.
  • Hyppigere tilgangskontroller gjennom stikkprøver.