Sperrer av farlig bryggeanlegg

Deler av et forfallent bryggeanlegg i Lindebøkilen på Flekkerøy er nå sperret av, og det skal nå ryddes opp i området. En hyttenabo har i mange år klaget over forholdene, og i dag var kommunen på befaring.

Lindebøkilen, Flekkerøy

Brygge i dårlig forfatning i Lindebøkilen på Flekkerøy.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Lindebøkilen, Flekkerøy

Farlig å ferdes her. Lindebøkilen, Flekkerøy.

Foto: Odd Rømteland / NRK
Kim Øvland

Miljørådgiver i Kristiansand kommune, Kim Øvland.

Foto: NRK
Lindebøkilen, Flekkerøy

Naboer har klaget på forholdene på brygga.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Vi hadde et greit møte med klager og eier, og kommunen skal nå lage en rapport etter befaringen, sier Kim Øvland som er klima- og miljørådgiver i By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Rot siden 90-tallet

Utgangspunktet for befaringen var klager kommunens miljøetat har fått fra hyttenaboen Knut Haanes. Han mener at forholdene ved det nedlagte fiskeanlegget i Lindebøkilen har forverret seg siden anlegget ble stengt på slutten av 90-tallet.

– Forholdene har vært kritikkverdige i mange år, sier Haanes.

Etter befaringen i dag sier han at han er «avmålt optimist».

– Det er bra at kommunen har tatt tak og at vi har hatt en dialog med eieren. Nå avventer jeg rapporten og regner med at søppel fjernes. Det betyr mye at det blir ryddet opp. For dette angår kke bare nabolaget. Bryggeanlegget ligger i innseilingen til Kristiansand og ses av mange, sier Knut Haanes.

Skriver rapport

Miljørådgiver Kim Øvland sier det ikke ligger miljøfarlig avfall på stedet nå. Men området er preget av skrot som er skjemmende.

– Nå skriver vi en rapport om hva vi opplever det var enighet om på befaringen. Og vi lager en oversikt over hva vi mener bør gjøres.

Skal rydde opp

Frode Stokkeland

Frode Stokkeland, daglig leder av Solsiden Brygge AS.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Det er selskapet Solsida Brygge AS som eier anlegget som tidligere rommet Reinhartsens fiskemottak .

Daglig leder i selskapet, Frode Stokkeland, har forståelse for at naboene er kritiske til hvordan området ser ut i dag. Han karakteriserer dagens befaring som forventet og hyggelig.

– Noe av kritikken har vi allerede tatt til følge og ryddet opp i. Det var ingen uenighet på befaringen. Fornuftig rydding skal nå gjøres, sier Stokkeland.

Ny reguleringsplan

Det foreligger utviklingsplaner for området, men det har tatt lang tid å få dem realisert.

Miljørådgiver Kim Øvland sier at reguleringsplanen er noe som må komme i neste omgang. Nå er det om å gjøre å få til en opprydding raskt. Eieren har allerede stengt adkomsten for bil til området og skal sette opp stengsler der det kan være farlig for folk å ferdes.

Kristiansand kommune er bekymret over forholdene og forfallet ved et nedlagt fiskeanlegg på Flekkerøya.