NRK Meny
Normal

Spent på dronetelling av sjøfugl

Som en av de første i landet har Fylkesmannen i Aust-Agder fått gjennomført telling av sjøfugl ved hjelp av en drone.

Created by InfoDispatcher

Dronevideo fra Skjærgården. Fuglene er filmet på lang avstand for at de ikke skal bli skremt. Dette er en del av utprøvingen.

Tellingen gjøres i naturreservatet Lille-Danmark i Grimstad.

Aslak Gotehus i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder sier en slik telling kan være svært effektiv dersom bildematerialet er godt.

– Vi synes dette er veldig spennende, sier Gotehus og viser til at det synes også Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Miljødirektoratet.

– Det er banebrytende, og vil finne ut om dette er en gunstig metode, sier Gotehus.

Det er firmaet Gustavsen naturanalyser som utfører tellingen.

– Dette er en test på et fuglereservat som lenge har vært dårlig besøkt av fugl. Det er med vilje filmet på avstand, derfor er det lite nærbilder av fugl, sier Per Øyvind Gustavsen. Han tester dette ut for egen regning.

Tellingen skjer på følgende vilkår:

  • Søker skal ha med seg en representant fra SNO eller Fylkesmannen, eventuelt en annen person, som kan observere fuglenes reaksjon under flyvningen.
  • Fylkesmannen i Aust-Agder kan på kort varsel trekke tilbake tillatelsen dersom hensynet til sjøfuglene eller verneverdiene tilsier dette.
  • Søker skal etter gjennomføringen levere enkel rapport til Fylkesmannen med hovedfunn og annen relevant informasjon.
    Teller sjøfugl med drone

    Sjøfugl fotografert fra drone utenfor Grimstad. Dette skal gjøre det lettere å telle fuglene.

    Foto: Per Øyvind Gustavsen / Gustavsen naturanalyser