Sparer millioner på lite snø

Mild vinter og lite snø gir millionbesparelser for kommuner på sørlandskysten. I Arendal og Kristiansand er brøytinga redusert med 80 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Vidar Engh med brøyteutstyr

Driftsleder Vidar Engh er fornøyd med at brøyteutstyret stort sett har stått i ro i vinter.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Her står brøyteskjæret til en lastebil og her har det stått lenge, sier driftsleder for vei Vidar Engh, på anleggsavdelingen i Arendal kommune.

I Arendal har brøytemannskapene bare vært ute 2–3 ganger i vinter. Kommunen har spart fem millioner kroner, som nå kan brukes på annet vedlikehold.

Mangel på snø gjør at kommunens ansatte kan prioritere andre oppgaver. I tillegg har kommunen kontrakt med andre om brøyting.

– Våre folk gjør annet arbeid. Vi har også en del kontraktører som brøyter på timebasis. De tjener ikke de pengene de kunne gjort, sier Engh.

Det har vært en billig vinter så langt.

Odd Kristiansand, brøytesjef, Kristiansand kommune

Mer vedlikehold

Penger som spares på reduserte brøytekostnader vill bli brukt til vedlikehold senere på året.

Brøyteutstyr

Brøyteutstyret i Arendal er kun benyttet 2–3 ganger i vinter.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– At vi bruker mindre ressurser på brøyting kommer til gode på vedlikeholdet vi må gjøre sommerstid. Det blir kantslått, grøfting, grusing og asfaltering. Så dette kommer innbyggerne til gode. Mange ønsker seg snø, men vi håper det ikke kommer, sier Engh.

Kristiansand er i samme situasjon som Arendal. I januar og februar er brøyteutgiftene redusert med 80 prosent.

– Situasjonen har vært veldig fin i vinter med lite snø. Vi har bare vært ute og brøytet to ganger. Det har vært en billig vinter så langt, sier brøytesjef Odd Kristiansen i Kristiansand kommune.

Delte meninger

Innbyggere NRK snakket har med har ulike meninger om en vinter nesten uten snø ved kysten.

– Jeg synses det er helt topp. Man slipper alt arbeidet med å flytte snøen, sier Olav Tore Digernes.

Anne Grethe Skrettingland er ikke enig.

– Jeg synes det er veldig dumt. Jeg skulle gjerne gått mer på ski, sier hun.

Arne Dale t.v, Olav Tore Digerne th

Arne Dale (t.v.) og Olav Tore Digerne er begge fornøyd med å slippe unna snøskuffingen.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK