NRK Meny
Normal

Nesten tusen lever på NAV i Kristiansand

Sosialhjelpsmottakerne bare øker i Kristiansand. I 2014 skulle tallene ned, men i stedet kom over hundre nye personer på sosialhjelp. Nå lever nesten tusen personer på NAV.

nav

I løpet av de tre siste årene har antallet personer på sosialhjelp økt med 35 prosent i Kristiansand.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Engemyr

– Vi sliter med å få tallene ned. Det er en svært vanskelig oppgave, sier NAV-leder i Kristiansand, Elisabeth Engemyr.

Foto: Terje Sellevold / NRK

– Vi sliter med å få tallene ned, sier NAV-leder i Kristiansand, Elisabeth Engemyr.

I løpet av de tre siste årene har antallet personer på sosialhjelp økt med 35 prosent. Nå lever nesten tusen personer på NAV i Kristiansand.

De samlede utbetalinger har steget fra 77,3 millioner i 2011 til 112,7 millioner i 2014.

Klarer ikke stanse økningen

Etter flere år med økning i antallet sosialhjeIpsmottakere, skulle NAV i fjor gå gjennom alle årsaker, og jobbe aktivt med å redusere tallene. Nå viser tallene for 2014 en økning fra i fjor på 12,6 prosent.

– Kristiansand har et trangt arbeidsmarked, og vi tar imot flere flyktninger enn de andre storbyene, forklarer Engemyr.

Også de andre storbyene får stadig flere som lever på NAV, bortsett fra Bergen og Trondheim, som har hatt en nedgang, sier Engemyr.

Dårlig arbeidsmarked

I november 2014 var det over fire hundre flere arbeidsledige i Kristiansand, sammenlignet med tre år tilbake.

– Mange ressurssterke familier har opplevd at en av foreldrene har mista jobben, og det er ikke enkelt å få seg en ny. Da blir det å få støtte fra NAV, sier Engemyr.

Antall ledige i Kristiansand er nå om lag 1600 personer.

– Ja, vi ser at det er flere familier og flere personer som har økte behov og som har mindre penger enn det de hadde tidligere, sier Engemyr.

Har tatt imot mange asylsøkere

flyktninger

Samia Abedala (t.v.) går på skole for å bli sykepleier. Hun følger NAV Grimstads introduksjonsprogram.

Foto: Pål Tegnander / NRK

For 2014 er det bosatt nærmere 300 personer når man også tar med familiegjenforeninger. Integrerings- og kvalifiseringsarbeid gir utslag i antall sosialhjelpsmottakere.

– Skal vi ta imot flyktninger, må vi også regne med å betale for dem, mener Engemyr.

Hun skulle ønske bedriftene var mer villige til å prøve ut innvandrere i jobb:

– Har du et unorsk navn, har du mye vanskeligere for å i det hele tatt få et intervju. Terskelen for å ta imot innvandrere er utrolig høy, men mange av disse har stor kompetanse.

Forsøker flere tiltak

Viktige tiltak for å få antall sosialhjelpsmottakere ned vil kunne være lengre introduksjonsprogram for flyktninger og asylsøkere, mener Engemyr.

Et hinder for å få jobb, er ofte for dårlig norskkunnskaper.

– Språkopplæring må bli tatt mer på alvor, og innvandrerne må få lenger kompetansehevende opplæring.