Sørlendinger mest positive til vindkraft

Folk i Agder-fylkene har mer sans for vindmøller og vindkraft enn folk andre steder i landet, ifølge en ny undersøkelse.

Vindmøller på Bessakerfjellet i Roan
Foto: Linda Bjørgan / NRK

77 prosent av de spurte i Agder-fylkene er positive til vindkraft. Dette er to prosent mer enn landsgjennomsnittet, ifølge Klimabarometeret for 2015.

43 prosent av de spurte mener det må satses på forskning og utvikling av ny klimavennlig teknologi.

Mange er også opptatt av å legge til rette for mer fornybar energi, og bevilge mer penger til kollektivtransport. Dette er uavhengig av hvilket parti de spurte stemmer på.

I medvind på Sørlandet

Til tross for stor motstand mot flere vindkraftprosjekter på Sørlandet, er folk der mest for slike løsninger i framtiden.

Oluf Ulseth

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Foto: Per Onsheim / NRK

– Det er gledelig at holdningene til vindkraft er så positive. Jeg tror det henger sammen med at Agder er en sterk kraftregion med gode vindressurser. Samtidig er det flere som har innsett at fornybar energi er en viktig del av klimaløsningen, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Han peker videre på en mulig sammenheng med at regjeringen har varslet nye avskrivingsregler for vindkraft.

– Vi håper det vil utløse nye investeringer. Vi konkurrerer med Sverige om å få disse investeringene, derfor haster det å få på plass bedre rammebetingelser.

Glemte ulemper

Wiggo Svendsen i interessegruppa Motvind i Birkenes kommune i Aust-Agder fnyser over at vindkraft er så positivt for miljøet.

Wiggo Svendsen fra Motvind Birkenes

Motstander Wiggo Svendsen mener det må en grundigere debatt til for å belyse alle sider av vindkraft.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det er stort sett grunneiere som er positive. Pipa får fort en annen lyd når vindturbinene reises i egen bakhage. Folk lar seg lure av lettvinte forklaringer og vet for lite om ulempene, raser Svendsen.

Han viser til at Motvind har 400 betalende medlemmer, og at motstanden er langt større enn støtten til vindkraft.

– Har folk virkelig tenkt igjennom hva slags friluftsliv vi blir sittende igjen med, hvis vi bygger vindturbiner på alle toppen? spør Svendsen.

Flere tenker på miljøet

Gjennom flere år har det vært økt positiv holdning til vindkraft, siden målingene i Klimabarometeret startet i 2009.

90 prosent av befolkningen er svært positiv til vannkraft, som topper en liste over holdninger til ulike energikilder.

Solkraft kommer på andreplass med 82 prosent. Vindkraft til havs og på land får henholdsvis 81 og 75 prosents oppslutning.

Undersøkelsen er gjort av TNS Gallup for Energi Norge.