NRK Meny
Normal

Sørlendinger er lengre sykemeldt enn alle andre

Ingen steder i landet er folk så lenge sykemeldt som i agderfylkene. Det viser ferske tall fra NAV.

Ingen steder i landet er folk så lenge sykmeldt som i Agderfylkene. Sørlandet ligger på topp med 48 dager i snitt, mens landsgjennomsnittet er på 37. NHO mener det handler om holdninger.

En sykemelding på Sørlandet varer i gjennomsnitt 11 dager lenger enn landsgjennomsnittet. NHO mener det handler om holdninger.

– Vi er kanskje litt slappe. Det handler om holdninger, sier regiondirektør Siri Mathisen i NHO.

I Vest-Agder varer en sykemelding i snitt 48 dager. I Aust Agder er tallet 47.4.

Landsgjennomsnittet er på 37 dager, mens Oslo og Rogaland har kortest varighet på sykefravær med 30,5 dager.

– Vi har alle et ansvar for dette, men det er klart at NAV har et særskilt ansvar for å ta tak i dette. Her må vi bare sette oss ned, for sykefraværet er altfor høyt, sier Mathisen.

NAV tar selvkritikk

Tallene fra NAV viser at folk ikke blir oftere syke på Agder, men når de først blir syke, varer sykemeldingen lenge.

– Når en pasient har vært sykemeldt i åtte uker skal legen redegjøre for dette for NAV. Der gjør ikke NAV i Vest-Agder en god nok jobb. Det har vi tenkt å gjøre noe med, sier administrerende direktør for NAV i Vest-Agder, Elisabeth Blørstad.

– Så dere tar selvkritikk?

– Ja, i den grad du snakker om selvkritikk, kan vi gjøre det, sier Blørstad.

– Må ta tak

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr mener saken i stor grad handler om holdninger. Han tror ikke folk på Sørlandet bruker lengre tid på å bli friske enn man gjør ellers i landet, og mener mange må gå seg selv.

– Dette må tas tak i på et overordnet nivå, fra NAV sin side blant annet. Det dreier seg om å endre holdninger, både hos befolkningen og til en viss grad hos legestanden, sier Haarr.