Sørlending eide flere krigsvåpen - slipper fengsel

Hos 44-åringen avdekket politiet maskinpistoler og helautomatiske krigsvåpen. Mannen slipper fengsel etter sommel fra politiet.

Agder lagmannsrett og Kristiansand tingrett
Foto: Hans Erik Weiby/NRK

Det var i november 2010 at politiet slo til mot mannens bolig. Aksjonen kom til etter tips fra dansk politi.

Mannen ble nemlig pågrepet og siktet for ulovlig våpenimport fra Tyskland. Sørlendingen ble stanset på den dansk-tyske grensa sammen med to andre. I lasten hadde mennene betydelig mengder automatvåpen, våpendeler, ammunisjon og håndgranater.

Hellek Rue

Politiadvokat Hellek Rue møtte fra påtalemyndigheten i straffesaken mot mannen.

Foto: Lars Eie / NRK

I retten i Danmark ble sørlendingen dømt til tre måneders fengsel.

Samlet i løpet av 20 år

Etter pågripelsen i Danmark gikk norsk politi til razzia. Huset i mandalsregionen var rene militærdepotet og inneholdt maskingevær, pistoler og krigsvåpen. I boligen ble det funnet hele 26 våpen i tillegg til en rekke våpendeler og ammunisjon.

Da saken mot mannen startet i Kristiansand tingrett i forrige uke, stod han tiltalt for ulovlig oppbevaring av våpen samt for ikke å inneha våpenkort. Flere av våpnene stod usikret i boligen.

Mannen forklarte i retten at våpnene var en hobby og at skytevåpnene var samlet i løpet av 20 år.

UZI Beslag

ILLUSTRASJONSBILDE. I beslaget på 26 våpen, ble det blant annet funnet en maskinpistol av typen UZI. Dette bildet er tatt i en annen sammenheng.

Foto: Scanpix

Saken lå urørt i 3,5 år

Straffesaken mot 44-åringen i Norge har drøyd ut i tid. Beslaget ble gjort allerede i november 2010, men saken har ikke vært prioritert av Agder politidistrikt. Kristiansand tingrett påpekte at liggetiden på 3,5 år er et brudd på den Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

Mannen fikk betydelig strafferabatt som følge av politiets somling med saken. Uten strafferabatt ville dommen ha endte opp med 8-9 måneders ubetinget fengsel. I stedet ble mannen dømt til 150 timers samfunnsstraff.

I tillegg mister han alle våpnene.