Sørlandsparken som bydelssenter

– Sørlandsparken bør bli bydelssenter for Randesund, mener næringsforeningen i parken. Foreninga vil heller bruke infrastrukturen i området, enn å etablere noe helt nytt andre steder.

Sørlandsparken bør bli bydelssenter for Randesund. Det ønsker næringsforeningen i parken. Foreninga vil heller bruke infrastrukturen i området, enn å etablere noe helt nytt andre steder.